Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 70

2 Du værdiges, Gud, at fri mig, Herre, il mig til Hjælp!

3 Lad dem beskæmmes og røme, som vil mig til Livs, og de, der ønsker mig ondt, lad dem vige med Skændsel;

4 lad dem stivne af Rædsel ved deres Skam, de, som siger: "Ha, ha!"

5 Lad alle, som søger dig, frydes og glædes i dig; lad dem, som elsker din Frelse, bestandig sige: "Gud er stor!"

6 Arm og fattig er jeg, il mig til Hjælp, o Gud! Du er min Hjælp og min Frelser; tøv ej, HERRE!

Continuar Lendo