Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 8

2 HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord du, som bredte din Højhed ud over Himlen!

3 Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner.

4 Når jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Månen og Stjernerne, som du skabte,

5 hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham?

6 Du gjorde ham lidet ringere end Gud. med Ære og Herlighed kroned du ham;

7 du satte ham over dine Hænders Værk, alt lagde du under hans Fødder,

8 Småkvæg og Okser til Hobe, ja, Markens vilde Dyr,

9 Himlens Fugle og Havets Fisk, alt, hvad der farer ad Havenes Stier.

10 HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord!

Continuar Lendo