Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 85

2 Du var nådig, HERRE, imod dit land du vendte Jakobs Skæbne,

3 tog Skylden bort fra dit Folk og skjulte al deres Synd. – Sela.

4 Du lod al din Vrede fare, tvang din glødende Harme.

5 Vend tilbage, vor Frelses Gud, hør op med din Uvilje mod os!

6 Vil du vredes på os for evigt, holde fast ved din Harme fra Slægt til Slægt?

7 Vil du ikke skænke os Liv På ny, så dit Folk kan glæde sig i dig!

8 Lad os skue din Miskundhed, HERRE, din Frelse give du os!

9 Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;

10 ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;

11 Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;

12 af Jorden spirer Sandhed frem, fra Himlen skuer Retfærd ned.

13 Derhos giver HERREN Lykke, sin Afgrøde giver vort Land;

14 Retfærd vandrer foran ham og følger også hans Fjed.

Continuar Lendo