Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 99

1 Halleluja! Pris Gud i hans Helligdom, pris ham i hans stærke Hvælving,

2 pris ham for hans vældige Gerninger, pris ham for hans mægtige Storhed;

3 pris ham med Hornets Klang, pris ham med Harpe og Citer,

4 pris ham med Pauke og Dans, pris ham med Strengeleg og Fløjte,

5 pris ham med klingre Cymbler, pris ham med gjaldende Cymbler;

6 alt hvad der ånder, pris HERREN! Halleluja!

7 for at tage Hævn over Folkene og revse Folkeslagene,

8 for at binde deres Konger med Lænker, deres ædle med Kæder af Jern

9 og fuldbyrde på dem den alt skrevne Dom til Ære for alle hans fromme! Halleluja! – *19/f0 Salme 150

10 I vilde dyr og alt kvæg, krybdyr og vingede fugle,

11 I jordens konger og alle folkeslag, fyrster og alle jordens dommere,

12 ynglinge sammen med jomfruer, gamle sammen med unge!

13 De skal prise Herrens navn, thi ophøjet er hans navn alene, hans højhed omspender jord og himmel.

14 Han løfter et horn for sit folk, lovprist af alle sine fromme, af Israels børn, det folk, der står ham nær. Halleluja! *19/e9 Salme 149

15 han sender sit Bud til Jorden, hastigt løber hans Ord,

16 han lader Sne falde ned som Uld, som Aske spreder han Rim,

17 som Brødsmuler sender han Hagl, Vandene stivner af Kulde fra ham;

18 han sender sit Ord og smelter dem, de strømmer, når han rejser sit Vejr.

19 Han kundgør sit Ord for Jakob, sine Vedtægter og Lovbud for Israel.

20 Så gjorde han ikke mod andre Folk, dem kundgør han ingen Lovbud. Halleluja! *19/e8 Salme 148

21 Min Mund skal udsige HERRENs Pris, alt Kød skal love hans hellige Navn evigt og altid. *19/e6 Salme 146

22 med fuldt Had bader jeg dem, de er også mine Fjender.

23 Ransag mig, Gud, og kend mit Hjerte, prøv mig og kend mine Tanker!

24 Se, om jeg er på Smertens Vej, og led mig på Evigheds Vej! *19/e0 Salme 140

25 Som giver alt Kød Føde; thi hans Miskundhed varer evindelig!

26 Tak Himlenes Gud; thi hans Miskundhed varer evindelig! *19/d7 Salme 137

27 Lad mig fatte dine Befalingers Vej og grunde på dine Undere.

28 Af Kummer græder. min Sjæl, oprejs mig efter dit Ord!

29 Lad Løgnens Vej være langt fra mig og skænk mig i Nåde din Lov!

30 Troskabs Vej har jeg valgt, dine Lovbud attrår jeg.

31 Jeg hænger ved dine Vidnesbyrd, lad mig ikke beskæmmes, HERRE!

32 Jeg vil løbe dine Buds Vej, thi du giver mit Hjerte at ånde frit.

33 Lær mig, HERRE, dine Vedtægters Vej, så jeg agter derpå til Enden.

34 Giv mig Kløgt, så jeg agter på din Lov og holder den af hele mit Hjerte.

35 Før mig ad dine Buds Sti, thi jeg har Lyst til dem.

36 Bøj mit Hjerte til dine Vidnesbyrd og ej til uredelig Vinding.

37 Vend mine Øjne bort fra Tant, hold mig i Live ved dit Ord!

38 Stadfæst for din Tjener dit Ord, så jeg lærer at frygte dig.

39 Hold borte fra mig den Skændsel, jeg frygter, thi dine Lovbud er gode.

40 Se, dine Befalinger længes jeg efter, hold mig i Live ved din Retfærd!

41 Lad din Miskundhed komme over mig, HERRE, din Frelse efter dit Ord,

42 så jeg har Svar til dem, der spotter mig, thi jeg stoler på dit Ord.

43 Tag ikke ganske Sandheds Ord fra min Mund, thi jeg bier på dine Lovbud.

44 Jeg vil stadig holde din Lov, ja evigt og altid;

45 jeg vil vandre i åbent Land, thi dine Befalinger ligger mig på Sinde.

46 Jeg vil tale om dine Vidnesbyrd for Konger uden at blues;

47 jeg vil fryde mig over dine Bud, som jeg højlige elsker;

48 jeg vil udrække Hænderne mod dine Bud og grunde på dine Vedtægter.

49 Kom Ordet til din Tjener i Hu, fordi du har ladet mig håbe.

50 Det er min Trøst i Nød, at dit Ord har holdt mig i Live.

51 De frække hånede mig såre, dog veg jeg ej fra din Lov.

52 Dine Lovbud fra fordum, HERRE, kom jeg i Hu og fandt Trøst.

53 Harme greb mig over de gudløse, dem, der slipper din Lov.

54 Dine vedtægter blev mig til Sange i min Udlændigheds Hus.

55 Om Natten kom jeg dit Navn i Hu, HERRE, jeg holdt din Lov.

56 Det blev min lykkelige Lod: at agte på dine Befalinger.

57 Min Del er HERREN, jeg satte mig for at holde dine Ord.

58 Jeg bønfaldt dig af hele mit Hjerte, vær mig nådig efter dit Ord!

59 Jeg overtænkte mine Veje og styred min Fod tilbage til dine Vidnesbyrd.

60 Jeg hasted og tøved ikke med at holde dine Bud.

61 De gudløses Snarer omgav mig, men jeg glemte ikke din Lov.

62 Jeg, står op ved Midnat og takker dig for dine retfærdige Lovbud.

63 Jeg er Fælle med alle, der frygter dig og holder dine Befalinger.

64 Jorden er fuld af din Miskundhed, HERRE, lær mig dine Vedtægter!

65 Du gjorde vel mod din Tjener, HERRE, efter dit Ord.

66 Giv mig Forstand og indsigt, thi jeg tror på dine Bud.

67 For jeg blev ydmyget, for jeg vild, nu holder jeg dit Ord.

68 God er du og gør godt, lær mig dine Vedtægter!

69 De frække tilsøler mig med Løgn, men på dine Bud tager jeg hjerteligt Vare.

70 Deres Hjerte er dorskt som Fedt, jeg har min Lyst i din Lov.

71 Det var godt, at jeg blev ydmyget, så jeg kunde lære dine Vedtægter.

72 Din Munds Lov er mig mere værd end Guld og Sølv i Dynger.

73 Dine Hænder skabte og dannede mig, giv mig Indsigt; så jeg kan lære dine Bud!

74 De, der frygter dig, ser mig og glædes, thi jeg bier på dit Ord.

75 HERRE, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i Trofasthed har du ydmyget mig.

76 Lad din Miskundhed være min Trøst efter dit Ord til din Tjener!

77 Din Barmhjertighed finde mig, at jeg må leve, thi din Lov er min Lyst.

78 Lad de frække beskæmmes, thi de gør mig skammelig Uret, jeg grunder på dine Befalinger.

79 Lad dem, der frygter dig, vende sig til mig, de, der kender dine Vidnesbyrd.

80 Lad mit Hjerte være fuldkomment i dine Vedtægter, at jeg ikke skal blive til Skamme.

81 Efter din Frelse længes min Sjæl, jeg bier på dit Ord.

82 Mine Øjne længes efter dit Ord og siger: "Hvornår mon du trøster mig?"

83 Thi jeg er som en Lædersæk i Røg, men dine Vedtægter glemte jeg ikke.

84 Hvor langt er vel din Tjeners Liv? Når vil du dømme dem, der forfølger mig?

85 De frække grov mig Grave, de, som ej følger din Lov.

86 Alle dine Bud er trofaste, med Løgn forfølger man mig, o hjælp mig!

87 De har næsten tilintetgjort mig på Jorden, men dine Befalinger slipper jeg ikke.

88 Hold mig i Live efter din Miskundhed, at jeg kan holde din Munds Vidnesbyrd.

89 HERRE, dit Ord er evigt, står fast i Himlen.

90 Din Trofasthed varer fra Slægt til Slægt, du grundfæsted Jorden, og den står fast.

91 Dine Lovbud står fast, de holder dine Tjenere oppe.

92 Havde din Lov ej været min Lyst, da var jeg omkommet i min Elende.

93 Aldrig i Evighed glemmer jeg dine Befalinger, thi ved dem holdt du mig i Live.

94 Din er jeg, frels mig, thi dine Befalinger ligger mig på Sinde.

95 De gudløse lurer på at lægge mig øde, dine Vidnesbyrd mærker jeg mig.

96 For alting så jeg en Grænse, men såre vidt rækker dit Bud.

97 Hvor elsker jeg dog din Lov! Hele Dagen grunder jeg på den.

98 Dit Bud har gjort mig visere end mine Fjender, thi det er for stedse mit.

99 Jeg er klogere end alle mine Lærere, thi jeg grunder på dine Vidnesbyrd.

100 Jeg har mere Forstand end de gamle; jeg agter på dine Bud.

101 Jeg holder min Fod fra hver Vej, som er ond, at jeg kan holde dit Ord.

102 Fra dine Lovbud veg jeg ikke, thi du underviste mig.

103 Hvor sødt er dit Ord for min Gane, sødere end Honning for min Mund.

104 Ved dine Befalinger fik jeg Forstand, så jeg hader al Løgnens Vej.

105 Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys på min Sti.

106 Jeg svor en Ed og holdt den: at følge dine retfærdige Lovbud.

107 Jeg er såre ydmyget, HERRE, hold mig i Live efter dit Ord!

108 Lad min Munds frivillige Ofre behage dig, HERRE, og lær mig dine Lovbud!

109 Altid går jeg med Livet i Hænderne, men jeg glemte ikke din Lov.

110 De gudløse lægger Snarer for mig, men fra dine Befalinger for jeg ej vild.

111 Dine Vidnesbyrd fik jeg til evigt Eje, thi de er mit Hjertes Glæde.

112 Jeg bøjed mit Hjerte til at holde dine Vedtægter for evigt til Enden.

113 Jeg hader tvesindet Mand, men jeg elsker din Lov.

114 Mit Skjul og mit Skjold er du, jeg bier på dit Ord.

115 Vig fra mig, I, som gør ondt, jeg vil holde min Guds Bud.

116 Støt mig efter dit Ord, at jeg må leve, lad mig ikke beskæmmes i mit Håb!

117 Hold mig oppe, at jeg må frelses og altid have min Lyst i dine Vedtægter!

118 Du forkaster alle, der farer vild fra dine Vedtægter, thi de higer efter Løgn.

119 For Slagger regner du alle Jordens gudløse, derfor elsker jeg dine Vidnesbyrd.

120 Af Rædsel for dig gyser mit Kød, og jeg frygter for dine Lovbud.

121 Ret og Skel har jeg gjort, giv mig ikke hen til dem, der trænger mig!

122 Gå i Borgen for din Tjener, lad ikke de frække trænge mig!

123 Mine Øjne vansmægter efter din Frelse og efter dit Retfærds Ord.

124 Gør med din Tjener efter din Miskundhed og lær mig dine Vedtægter!

125 Jeg er din Tjener, giv mig Indsigt, at jeg må kende dine Vidnesbyrd!

126 Det er Tid for HERREN at gribe ind, de har krænket din Lov.

127 Derfor elsker jeg dine Bud fremfor Guld og Skatte.

128 Derfor følger jeg oprigtigt alle dine Befalinger og hader hver Løgnens Sti.

129 Underfulde er dine Vidnesbyrd, derfor agted min Sjæl på dem.

130 Tydes dine Ord, så bringer de Lys, de giver enfoldige Indsigt.

131 Jeg åbned begærligt min Mund, thi min Attrå stod til dine Bud.

132 Vend dig til mig og vær mig nådig, som Ret er for dem, der elsker dit Navn!

133 Lad ved dit Ord mine Skridt blive faste og ingen Uret få Magten over mig!

134 Udløs mig fra Menneskers Vold, at jeg må holde dine Befalinger!

135 Lad dit Ansigt lyse over din Tjener og lær mig dine Vedtægter!

136 Vand i Strømme græder mine Øjne, fordi man ej holder din Lov.

137 Du er retfærdig, HERRE, og retvise er dine Lovbud.

138 Du slog dine Vidnesbyrd fast ved Retfærd og Troskab så såre.

139 Min Nidkærhed har fortæret mig, thi mine Fjender har glemt dine Ord.

140 Dit Ord er fuldkommen rent, din Tjener elsker det.

141 Ringe og ussel er jeg, men dine Befalinger glemte jeg ikke.

142 Din Retfærd er Ret for evigt, din Lov er Sandhed.

143 Trængsel og Angst har ramt mig, men dine Bud er min Lyst.

144 Dine Vidnesbyrd er Ret for evigt, giv mig indsigt, at jeg må leve!

145 Jeg råber af hele mit Hjerte, svar mig, HERRE, jeg agter på dine Vedtægter.

146 Jeg råber til dig, o frels mig, at jeg kan holde dine Vidnesbyrd!

147 Årle råber jeg til dig om Hjælp, og bier på dine Ord.

148 Før Nattevagtstimerne våger mine Øjne for at grunde på dit Ord.

149 Hør mig efter din Miskundhed, HERRE, hold mig i Live efter dit Lovbud!

150 De, der skændigt forfølger mig, er mig nær, men de er langt fra din Lov.

151 Nær er du, o HERRE, og alle dine Bud er Sandhed.

152 For længst vandt jeg Indsigt af dine Vidnesbyrd, thi du har grundfæstet dem for evigt.

153 Se min Elende og fri mig, thi jeg glemte ikke din Lov.

154 Før min Sag og udløs mig, hold mig i Live efter dit Ord!

155 Frelsen er langt fra de gudløse, thi dine Vedtægter ligger dem ikke, på Sinde.

156 Din Barmhjertighed er stor, o HERRE, hold mig i Live efter dine Lovbud!

157 Mange forfølger mig og er mig fjendske, fra dine Vidnesbyrd veg jeg ikke.

158 Jeg væmmes ved Synet af troløse, der ikke holder dit Ord.

159 Se til mig, thi jeg elsker dine Befalinger, HERRE, hold mig i Live efter din Miskundhed!

160 Summen af dit Ord er Sandhed, og alt dit retfærdige Lovbud varer evigt.

161 Fyrster forfulgte mig uden Grund, men mit Hjerte frygted dine Ord.

162 Jeg glæder mig over dit Ord som en, der har gjort et vældigt Bytte.

163 Jeg hader og afskyr Løgn, din Lov har jeg derimod kær.

164 Jeg priser dig syv Gange daglig for dine retfærdige Lovbud.

165 Megen Fred har de, der elsker din Lov, og intet bliver til Anstød for dem.

166 Jeg håber på din Frelse, HERRE, og jeg har holdt dine Bud.

167 Min Sjæl har holdt dine Vidnesbyrd, jeg har dem såre kære.

168 Jeg holder dine Befalinger og Vidnesbyrd, thi du kender alle mine Veje.

169 Lad min Klage nå frem for dit Åsyn, HERRE, giv mig Indsigt efter dit Ord!

170 Lad min Bøn komme frem for dit Åsyn, frels mig efter dit Ord!

171 Mine Læber skal synge din Pris, thi du lærer mig dine Vedtægter.

172 Min Tunge skal synge om dit Ord, thi alle dine Bud er Retfærd.

173 Lad din Hånd være mig til Hjælp, thi jeg valgte dine Befalinger.

174 Jeg længes efter din Frelse, HERRE, og din Lov er min Lyst.

175 Gid min Sjæl må leve, at den kan prise dig, og lad dine Lovbud være min Hjælp!

176 Farer jeg vild som det tabte Får, så opsøg din Tjener, thi jeg glemte ikke dine Bud. *19/c0 Salme 120

Continuar Lendo