Deuteronômio

1. Dette er de Ord, Moses talte til hele Israel hinsides Jordan i Ørkenen, i Arabalavningen, lige over for Suf, mellem Paran og Tofel, Laban, Hazerot og Di Zahab,

2. elleve Dagsrejser fra Horeb, regnede over Seirs Bjerge til Kadesj Barnea.

3. I det fyrretyvende År på den første Dag i den elevte Måned kundgjorde Moses Israelitterne alt, hvad HERREN havde pålagt ham angående dem,

4. efter at han havde slået Amoriterkongen Sihon, der boede i Hesjbon, og Kong Og af Basan, der boede i Asjtarot og Edrei.

5. Hinsides Jordan i Moabs Land tog Moses sig for at fremsætte følgende Lovudlægning:

6.

7. bryd derfor op og drag til Amoriternes Bjerge og til alle deres Naboer i Arabalavningen, på Bjergene, i Lavlandet, i Sydlandet og ved Kysten, til Kana'anæernes Land og Libanon, lige til den store Flod, Eufratfloden.

8.

9.

10. HERREN eders Gud har gjort eder talrige, og se, I er nu så mange som Stjernerne på Himmelen;

11. måtte kun HERREN, eders Fædres Gud, gøre eder tusinde Gange så talrige endnu og velsigne eder, som han har forjættet eder;

12. men hvorledes skal jeg ene kunne bære hele Besværet og Arbejdet med eder og eders Stridigheder?

13.

14.

15. Derfor tog jeg Overhovederne for eders Stammer, kloge og erfarne Mænd, og satte dem i Spidsen for eder som Øverste over tusinde, hundrede, halvtredsindstyve eller ti og som Tilsynsmænd over eders Stammer.

16.

17.

18. Og dengang gav jeg eder så Pålæg om alt, hvad I skulde gøre.

19. Derpå brød vi op fra Horeb og drog gennem hele denne store, grufulde Ørken, som I selv har set, i Retning af Amoriternes Bjerge, således som HERREN vor Gud havde pålagt os. Og vi kom til Kadesj Barnea.

20.

21.

22.

23. Jeg billigede det og udtog tolv Mænd iblandt eder, en af hver Stamme.

24. De begav sig på Vej og drog op i Bjergene og kom til Esjkoldalen og udspejdede den;

25.

26. Men I vilde ikke drage op, I var genstridige mod HERREN eders Guds Befaling.

27.

28.

29.

30. HERREN eders Gud, der vandrer foran eder, vil selv stride for eder, som I så, han gjorde det for eder i Ægypten

31.

32. Men alligevel troede I ikke på HERREN eders Gud,

33. skønt han vandrede foran eder på Vejen for at udsøge Lejrpladser til eder, om Natten i Ilden, for at I kunde se, hvor I skulde gå, og om dagen i Skyen.

34. Men da HERREN hørte eders Ord, blev han vred og svor:

35.

36.

37.

38.

39. Og dets små Børn, som I sagde skulde blive til Bytte, eders Børn, som i Dag ikke kender Forskel på godt og ondt, de skal komme derind, dem vil jeg give det, og de skal tage det i Besiddelse.

40.

41.

42.

43. Men da jeg sagde det til eder, adlød I ikke, men var genstridige mod HERRENs Bud og formastede eder til at drage op i Bjergene.

44. Da drog Amoriterne, der bor i Bjergene der, ud imod eder, og de forfulgte eder som Bier og slog eder fra Seir til Horma.

45. Da I så kom tilbage, græd I for HERRENs Åsyn; men HERREN vilde ikke høre eder og låne eder Øre.

46. Så blev I hele den lange Tid i Kadesj.

Significados: Israel.

Você está lendo Deuteronômio na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 34 capítulos, e 945 versículos.