Êxodo

1. Dette er Navnene på Israels Sønner, der sammen med Jakob kom til Ægypten med deres Familier:

2. Ruben, Simeon, Levi og Juda,

3. Issakar, Zebulon og Benjamin,

4. Dan og Naftali, Gad og Aser.

5. Jakobs Efterkommere udgjorde i alt halvfjerdsindstyve, men Josef var i Ægypten.

6. Imidlertid døde Josef og alle hans Brødre og hele dette Slægtled.

7. Men Israeliterne var frugtbare og formerede sig, og de blev mange og overmåde talrige, så at Landet blev fuldt af dem.

8. Da kom der en ny Konge over Ægypten, som ikke vidste noget om Josef;

9.

10.

11. Så satte man Fogeder over dem til at plage dem med Trællearbejde, og de måtte bygge Forrådsbyer for Farao: Pitom og Ra'amses.

12. Men jo mere man plagede dem, des flere blev de, og des mere bredte de sig, så Ægypterne fik Rædsel for Israeliterne.

13. Og Ægypterne tvang Israeliterne til Trællearbejde

14. og gjorde dem Livet bittert ved hårdt Arbejde med Ler og Tegl og alle Hånde Markarbejde, ved alt det Arbejde, de tvang dem til at udføre for sig.

15. Ægypterkongen sagde da til Hebræerkvindernes Jordemødre, af hvilke den ene hed Sjifra, den anden Pua:

16. Når I forløser Hebræerkvinderne, skal I se godt efter ved Fødselen, og er det et Drengebarn, tag så Livet af det, men er det et Pigebarn, lad det så leve!

17. Men Jordemødrene frygtede Gud og gjorde ikke, som Ægypterkongen havde befalet dem, men lod Drengebørnene leve.

18.

19.

20. Og Gud gjorde vel imod Jordemødrene, og Folket blev stort og såre talrigt;

21. og Gud gav Jordemødrene Afkom, fordi de frygtede ham.

Significados: Ruben, Levi, Naftali.

Você está lendo Êxodo na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 40 capítulos, e 1200 versículos.