Gálatas

1. O, I uforstandige Galatere! hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for Øje som korsfæstet?

2. Kun dette vil jeg vide af eder: Var det ved Lovens Gerninger, I modtoge Ånden, eller ved i Tro at høre?

3. Ere I så uforstandige? ville I, som begyndte i Ånd, nu ende i Kød?

4. Have I da prøvet så meget forgæves? hvis det da virkelig er forgæves!

5. Mon da han, som meddeler eder Ånden og virker kraftige Gerninger iblandt eder, gør dette ved Lovens Gerninger eller ved, at I høre i Tro?

6.

7. Erkender altså, at de, som ere af Tro, disse ere Abrahams Børn.

8.

9. så at de, som ere af Tro, velsignes sammen med den troende Abraham.

10.

11.

12.

13.

14. for at Abrahams Velsignelse måtte komme til Hedningerne i Kristus Jesus, for at vi kunde få Åndens Forjættelse ved Troen.

15. Brødre! jeg taler på Menneskevis: Ingen ophæver dog et Menneskes stadfæstede Arvepagt eller føjer noget dertil.

16.

17. Jeg mener dermed dette: En Pagt, som forud er stadfæstet af Gud, kan Loven, som blev til fire Hundrede og tredive År senere, ikke gøre ugyldig, så at den skulde gøre Forjættelsen til intet.

18. Thi fås Arven ved Lov, da fås den ikke mere ved Forjættelse; men til Abraham har Gud skænket den ved Forjættelse.

19. Hvad skulde da Loven? Den blev føjet til for Overtrædelsernes Skyld (indtil den Sæd kom, hvem Forjættelsen gjaldt), besørget ved Engle, ved en Mellemmands Hånd.

20. Men en Mellemmand er ikke kun for een Part; Gud derimod er een.

21. Er da Loven imod Guds Forjættelser? Det være langtfra! Ja, hvis der var givet en Lov, som kunde levendegøre, da var Retfærdigheden virkelig af Lov.

22. Men Skriften har indesluttet alt under Synd, for at Forjættelsen skulde af Tro på Jesus Kristus gives dem, som tro.

23. Men førend Troen kom, holdtes vi indelukkede under Lovens Bevogtning til den Tro, som skulde åbenbares,

24. så at Loven er bleven os en Tugtemester til Kristus, for at vi skulde blive retfærdiggjorte af Tro.

25. Men efter at Troen er kommen, ere vi ikke mere under Tugtemester.

26. Thi alle ere I Guds Børn ved Troen på Kristus Jesus.

27. Thi I, så mange som bleve døbte til Kristus, have iført eder Kristus.

28. Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; thi alle ere I een i Kristus Jesus.

29. Men når I høre Kristus til, da ere I jo Abrahams Sæd, Arvinger ifølge Forjættelse.

Significados: Jesus.

Você está lendo Gálatas na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.