Gálatas

1. Til Friheden har Kristus frigjort os. Så står nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Åg!

2. Se, jeg, Paulus, siger eder, at dersom I lade eder omskære, vil Kristus intet gavne eder.

3. Men jeg vidner atter for hvert Menneske, som lader sig omskære, at han er skyldig at opfylde hele Loven.

4. I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Nåden.

5. Vi vente jo ved Ånden af Tro Retfærdigheds Håb.

6. Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

7. I vare godt på Vej; hvem har hindret eder i at adlyde Sandhed?

8. Den Overtalelse kom ikke fra ham, som kaldte eder.

9. En liden Surdejg syrer hele Dejgen.

10. Jeg har den Tillid til eder i Herren, at I ikke ville mene noget andet; men den, som forvirrer eder, skal bære sin Dom, hvem han end er.

11. Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvor for forfølges jeg da endnu? Så er jo Korsets Forargelse gjort til intet.

12. Gid de endog måtte lemlæste sig selv, de, som forstyrre eder!

13. I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

14.

15. Men når I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre!

16. Men jeg siger: Vandrer efter Ånden, så fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.

17. Thi Kødet begærer imod Ånden, og Ånden imod Kødet; disse stå nemlig hinanden imod,for at I ikke skulle gøre, hvad I have Lyst til.

18. Men når I drives af Ånden, ere I ikke under Loven.

19. Men Kødets Gerninger ere åbenbare, såsom: Utugt, Urenhed, Uterlighed,

20. Afgudsdyrkelse,Trolddom,Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier,

21. Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg også før har sagt, at de, som øve sådanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige.

22. Men Åndens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

23. Sagtmodighed, Afholdenhed Imod sådanne er Loven ikke,

24. men de, som høre Kristus Jesus til, have korsfæstet Kødet med dets Lidenskaber og Begæringer.

25. Når vi leve ved Ånden, da lader os også vandre efter Ånden!

26. Lader os ikke have Lyst til tom Ære, så at vi udæske hverandre og bære Avind imod hverandre.

1. Brødre! om også et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en sådan til Rette, I åndelige! med Sagtmodigheds Ånd, og se til dig selv, at ikke også du bliver fristet!

2. Bærer hverandres Byrder og opfylder således Kristi Lov!

3. Thi når nogen mener, at han er noget, skønt han intet er, da bedrager han sig selv.

4. Men hver prøve sin egen Gerning, og da skal han have sin Ros i Forhold til sig selv alene, og ikke til Næsten;

5. thi hver skal bære sin egen Byrde.

6. Men den, som undervises i Ordet skal dele alt godt med den, som underviser ham.

7. Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske sår, det skal han også høste.

8. Thi den, som sår i sit Kød, skal høste Fordærvelse af Kødet; men den, som sår i Ånden, skal høste evigt Liv af Ånden.

9. Men når vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, såfremt vi ikke give tabt.

10. Så lader os altså, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

Significados: Jesus, Dom.

Você está lendo Gálatas na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.