João

1. I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

2. Dette var i Begyndelsen hos Gud.

3. Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.

4. I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.

5. Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket begreb det ikke.

6. Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.

7. Denne kom til et Vidnesbyrd, for at han skulde vidne om Lyset, for at alle skulde tro ved ham.

8. Han var ikke Lyset, men han skulde vidne om Lyset.

9. Det sande Lys, der oplyser hvert Menneske, var ved at komme til Verden.

10. Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke.

11. Han kom til sit eget, og hans egne toge ikke imod ham.

12. Men så mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro på hans Navn;

13. hvilke ikke bleve fødte af Blod, ej heller af Køds Villie, ej heller af Mands Villie, men af Gud.

14. Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en Herlighed, som en enbåren Søn har den fra sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

15.

16. Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og det Nåde over Nåde.

17. Thi Loven blev given ved Moses; Nåden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

18. Ingen har nogen Sinde set Gud; den enbårne Søn, som er i Faderens Skød, han har kundgjort ham.

19.

20.

21.

22.

23.

24. Og de vare udsendte fra Farisæerne,

25.

26.

27.

28. Dette skete i Bethania hinsides Jordan, hvor Johannes døbte.

29.

30. Han er den, om hvem jeg sagde: Efter mig kommer en Mand, som er kommen foran mig; thi han var før mig.

31.

32.

33. Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: Den, som du ser Ånden dale ned over og blive over, han er den, som døber med den Helligånd.

34.

35. Den næste Dag stod Johannes der atter og to af hans Disciple.

36.

37. Og de to Disciple hørte ham tale, og de fulgte Jesus.

38.

39.

40. Den ene af de to, som havde hørt Johannes's Ord og havde fulgt ham, var Andreas, Simon Peters Broder.

41.

42.

43.

44. Men Filip var fra Bethsajda, fra Andreas's og Peters By.

Significados: Jesus.

Você está lendo João na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 21 capítulos, e 844 versículos.