Lucas

1. Men derefter udvalgte Herren også halvfjerdsindstyve andre og sendte dem ud to og to forud for sig, til hver By og hvert Sted, hvorhen han selv vilde komme.

2.

3. Går ud! Se, jeg sender eder som Lam midt iblandt Ulve.

4. Bærer ikke Pung, ikke Taske, ej heller Sko; og hilser ingen på Vejen!

5. Men hvor I komme ind i et Hus, siger der først: Fred være med dette Hus!

6. Og er der sammesteds et Fredens Barn, skal eders Fred Hvile på ham; men hvis ikke, da skal den vende tilbage til eder igen.

7. Men bliver i det samme Hus, spiser og drikker, hvad de have; thi Arbejderen er sin Løn værd. I må ikke flytte fra Hus til Hus

8. Og hvor I komme ind i en By. og de modtage eder, spiser der, hvad der sættes for eder;

9. og Helbreder de syge, som ere der, og siger dem: Guds Rige er kommet nær til eder.

10. Men hvor I komme ind i en By og de ikke modtage eder, der skulle I gå ud på dens Gader og sige:

11. Endog det Støv, som hænger ved vore Fødder fra eders By, tørre vi af til eder; dog dette skulle I vide, at Guds Rige er kommet nær.

12. Men jeg siger eder, det skal gå Sodoma tåleligere på hin Dag end den By.

13. Ve dig, Korazin! ve dig, Bethsajda! thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i eder, vare skete i Tyrus og Sidon, da havde de for længe siden omvendt sig, siddende i Sæk og Aske.

14. Men det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere ved Dommen end eder.

15. Og du, Kapernaum, som er bleven ophøjet indtil Himmelen, du skal nedstødes indtil Dødsriget.

16.

17.

18.

19. Se, jeg har givet eder Myndighed til at træde på Slanger og Skorpioner og over hele Fjendens Magt, og slet intet skal skade eder.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31. Men ved en Hændelse gik en Præst den samme Vej ned, og da han så ham, gik han forbi.

32. Ligeså også en Levit; da han kom til Stedet, gik han hen og så ham og gik forbi.

33. Men en Samaritan, som var på Rejse, kom til ham, og da han så ham, ynkedes han inderligt.

34. Og han gik hen til ham, forbandt hans Sår og gød Olie og Vin deri, løftede ham op på sit eget Dyr og førte ham til et Herberge og plejede ham.

35. Og den næste Dag tog han to Denarer frem og gav Værten dem og sagde: Plej ham! og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer igen.

36.

37.

38. Men det skete, medens de vare på Vandring, gik han ind i en Landsby; og en Kvinde ved Navn Martha modtog ham i sit Hus.

39. Og hun havde en Søster, som hed Maria, og hun satte sig ved Herrens Fødder og hørte på hans Tale.

Significados: Sodoma, Maria.

Você está lendo Lucas na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 24 capítulos, e 1124 versículos.