Lucas

1. Men på den første Dag i Ugen meget årle kom de til Graven og bragte de vellugtende Urter, som de havde beredt.

2. Og de fandt Stenen bortvæltet fra Graven.

3. Men da de gik derind, fandt de ikke den Herres Jesu Legeme.

4. Og det skete, da de vare tvivlrådige om dette, se, da stode to Mænd for dem i strålende Klædebon.

5.

6. Han er ikke her, men han er opstanden; kommer i Hu, hvorledes han talte til eder, medens han endnu var i Galilæa, og sagde,

7.

8. Og de kom hans Ord i Hu.

9. Og de vendte tilbage fra Graven og kundgjorde alle disse Ting for de elleve og for alle de andre.

10. Men det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs Moder, og de øvrige Kvinder med dem; de sagde Apostlene disse Ting.

11. Og disse Ord kom dem for som løs Tale; og de troede dem ikke.

12. Men Peter stod op og løb til Graven; og da han kiggede derind ser han Linklæderne alene liggende der, og han gik hjem i Undren over det, som var sket.

13. Og se, to af dem vandrede på den samme Dag til en Landsby, som lå tresindstyve Stadier fra Jerusalem, dens Navn var Emmaus.

14. Og de talte med hinanden om alle disse Ting, som vare skete.

15. Og det skete, medens de samtalede og spurgte hinanden indbyrdes, da kom Jesus selv nær og vandrede med dem.

16. Men deres Øjne holdtes til, så de ikke kendte ham.

17.

18.

19.

20. og hvorledes Ypperstepræsterne og vore Rådsherrer have overgivet ham til Dødsdom og korsfæstet ham.

21. Men vi håbede, at han var den, som skulde forløse Israel. Men med alt dette er det i Dag den tredje Dag, siden dette skete.

22. Men også nogle af vore Kvinder have forfærdet os, idet de kom årle til Graven,

23. og da de ikke fandt hans Legeme, kom de og sagde, at de havde også set et Syn af Engle, der sagde, at han lever.

24.

25.

26.

27. Og han begyndte fra Moses og fra alle Profeterne og udlagde dem i alle Skrifterne det, som handlede om ham.

28. Og de nærmede sig til Landsbyen, som de gik til; og han lod, som han vilde gå videre.

29.

30. Og det skete, da han havde sat sig med dem til Bords, tog han Brødet, velsignede og brød det og gav dem det.

31. Da bleve deres Øjne åbnede, og de kendte ham; og han blev usynlig for dem.

32.

33. Og de stode op i den samme Time og vendte tilbage til Jerusalem og fandt forsamlede de elleve og dem, som vare med dem, hvilke sagde:

34. Herren er virkelig opstanden og set af Simon.

35. Og de fortalte, hvad der var sket på Vejen, og hvorledes han blev kendt af dem, idet han brød Brødet.

36.

37. Da forskrækkedes de og betoges af Frygt og mente, at de så en Ånd.

38.

39.

40. Og da han havde sagt dette, viste han dem sine Hænder og sine Fødder.

41.

42. Og de gave ham et Stykke af en stegt Fisk.

43. Og han tog det og spiste det for deres Øjne.

44.

45. Da oplod han deres Forstand til at forstå Skrifterne.

46.

47. og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

48. I ere Vidner om disse Ting.

49.

50. Men han førte dem ud til hen imod Bethania, og han opløftede sine Hænder og velsignede dem.

51. Og det skete, idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og opløftedes til Himmelen.

52. Og efter at have tilbedt ham vendte de tilbage til Jerusalem med stor Glæde.

53. Og de vare stedse i Helligdommen og priste Gud.

Significados: Maria, Jesus, Israel.

Você está lendo Lucas na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 24 capítulos, e 1124 versículos.