Marcos

1. Og da han nogle Dage derefter atter gik ind i Kapernaum, spurgtes det, at han var hjemme.

2. Og der samledes mange, så at der ikke mere var Plads, end ikke foran Døren; og han talte Ordet til dem.

3. Og de komme og bringe til ham en værkbruden, der blev båren af fire.

4. Og da de ikke kunde komme nær til ham for Folkeskaren, toge de Taget af, hvor han var; og da de havde brudt Hul, firede de Sengen ned, hvorpå den værkbrudne lå.

5.

6. Men nogle af de skriftkloge sade der og tænkte i deres Hjerter:

7. Hvorfor taler denne således.? Han taler bespotteligt. Hvem kan forlade Synder uden een, nemlig Gud?

8.

9. Hvilket er lettest, at sige til den værkbrudne: Dine Synder ere forladte, eller at sige: Stå op, og tag din Seng, og gå?

10.

11. Jeg siger dig: Stå op, tag din Seng, og gå til dit Hus!

12.

13. Og han gik atter ud langs Søen, og hele Skaren kom til ham, og han lærte dem.

14.

15. Og det skete, at han sad til Bords i hans Hus, og mange Toldere og Syndere sade til Bords med Jesus, og hans Disciple; thi de vare mange. Og der fulgte også

16.

17.

18.

19.

20. Men der skal komme Dage, da Brudgommen bliver tagen fra dem, da skulle de faste på den Dag.

21. Ingen syr en Lap af uvalket Klæde på et gammelt Klædebon; ellers river den nye Lap på det gamle Klædebon dette itu, og der bliver et værre Hul.

22.

23. Og det skete, at han vandrede på Sabbaten igennem en Sædemark, og hans Disciple begyndte, imedens de gik, at plukke Aks.

Significados: Jesus.

Você está lendo Marcos na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 16 capítulos, e 644 versículos.