Marcos

1. Og han begyndte atter at lære ved søen. Og en meget stor Skare samles om ham, så at han måtte gå om Bord og sætte sig i et Skib på Søen; og hele Skaren var på Land ved Søen.

2. Og han lærte dem meget i Lignelser og sagde til dem i sin Undervisning:

3.

4. Og det skete, idet han såede, at noget faldt ved Vejen, og Fuglene kom og åde det op.

5. Og noget faldt på Stengrund, hvor det ikke havde megen Jord; og det voksede straks op, fordi det ikke havde dyb Jord.

6. Og da Solen kom op, blev det svedet af, og fordi det ikke havde Rod, visnede det.

7. Og noget faldt iblandt Torne, og Tornene voksede op og kvalte det, og det bar ikke Frugt.

8.

9.

10. Og da han blev ene, spurgte de, som vare om ham, tillige med de tolv ham om Lignelserne.

11.

12.

13.

14. Sædemanden sår Ordet.

15. Men de ved Vejen, det er dem, hvor Ordet bliver sået, og når de høre det, kommer straks Satan og borttager Ordet,som er sået i dem.

16. Og ligeledes de, som blive såede på Stengrunden, det er dem, som, når de høre Ordet, straks modtage det med Glæde;

17. og de have ikke Rod i sig, men holde kun ud til en Tid; derefter, når der kommer Trængsel eller forfølgelse for Ordets Skyld, forarges de straks.

18. Og andre ere de, som blive såede blandt Torne; det er dem, som have hørt Ordet

19. og denne Verdens Bekymringer og Rigdommens Forførelse og Begæringerne efter de andre Ting komme ind og kvæle Ordet, så det bliver uden Frugt.

20.

21.

22. Thi ikke er noget skjult uden for at åbenbares; ej heller er det blevet lønligt uden for at komme for Lyset.

23.

24.

25.

26.

27. og sover og står op Nat og Dag, og Sæden spirer og bliver høj, han ved ej selv hvorledes.

28. Af sig selv bærer Jorden Frugt, først Strå, derefter Aks, derefter fuld Kærne i Akset;

29.

30.

31. Det er som et Sennepskorn, som, når det sås i Jorden, er mindre end alt andet Frø på Jorden,

32.

33. Og i mange sådanne Lignelser talte han Ordet til dem, efter som de kunde fatte det.

34. Men uden Lignelse talte han ikke til dem; men i Enerum udlagde han det alt sammen for sine Disciple.

35.

36. Og de forlade Folkeskaren og tage ham med, som ham sad i Skibet; men der var også andre Skibe med ham.

37. Og der kommer en stærk Stormvind, og Bølgerne sloge ind i Skibet, så at Skibet allerede var ved at fyldes.

Você está lendo Marcos na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 16 capítulos, e 644 versículos.