Marcos

1. I de Dage da der atter var en stor Skare, og de intet havde at spise, kaldte han sine Disciple til sig og siger til dem:

2.

3.

4.

5.

6. Og han byder Skaren af sætte sig ned på Jorden; og han tog de syv Brød, takkede, brød, dem og gav sine Disciple dem, at de skulde lægge dem for; og de lagde dem for Skaren.

7. Og de havde nogle få Småfisk; og han velsignede dem og sagde, af også disse skulde lægges for.

8. Og de spiste og bleve mætte; og de opsamlede af tiloversblevne Stykker syv Kurve.

9. Men de vare omtrent fire Tusinde; og han lod dem gå bort.

10. Og straks gik han om Bord i Skibet med sine Disciple og kom til Dalmanuthas Egne.

11. Og Farisæerne gik ud og begyndte at strides med ham og forlangte af ham et Tegn fra Himmelen for at friste ham.

12.

13. Og han forlod dem og gik atter om Bord og for over til hin Side.

14. Og de havde glemt at tage Brød med og havde kun eet Brød med sig i Skibet.

15.

16.

17.

18. Have I Øjne og se ikke? Og have I Øren og høre ikke? Og komme I ikke i Hu?

19.

20.

21.

22. Og de komme til Bethsajda. Og man fører en blind til ham og beder ham om, at han vil røre ved ham.

23. Og han tog den blinde ved Hånden og førte ham uden for Landsbyen og spyttede på hans Øjne og lagde Hænderne på ham og spurgte ham, om han så noget.

24.

25. Derefter lagde han atter Hænderne på hans Øjne, og han blev klarsynet og var helbredt og kunde se alle Ting tydeligt.

26.

27.

28.

29.

30. Og han bød dem strengt,at de ikke måtte sige nogen dette om ham.

31. Og han begyndte at lære dem, at Menneskesønnen skulde lide meget og forkastes af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslås og opstå efter tre Dage.

32. Og han talte dette frit ud. Og Peter tog ham til Side og begyndte at sætte ham i Rette.

33.

34.

35. Thi den, som vil frelse sit Liv, skal miste det; men den, som mister sit Liv for min og Evangeliets Skyld, han skal frelse det.

36. Thi hvad gavner det et Menneske at vinde den hele Verden og at bøde med sin Sjæl?

37. Thi hvad kunde et Menneske give til Vederlag for sin Sjæl?

Você está lendo Marcos na edição DANISH, Danish, em Dinamarquês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 16 capítulos, e 644 versículos.