1 Tessalonicenses

1. Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus: Nåde være med eder og fred!

2. Vi takker alltid Gud for eder alle når vi kommer eder i hu i våre bønner,

3. idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

4. da vi er visse på at I er utvalgt, brødre, I som er elsket av Gud.

5. For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,

6. og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd,

7. så I er blitt et forbillede for alle de troende i Makedonia og Akaia.

8. For fra eder har Herrens ord lydt ut; ikke bare i Makedonia og Akaia, men allesteds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noget om det;

9. for selv forteller de om oss hvad inngang vi fikk hos eder, og hvorledes I vendte eder til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud

10. og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

Significados: Jesus.

Você está lendo 1 Tessalonicenses na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 5 capítulos, e 89 versículos.