6. La din vrede strømme frem og se på alle overmodige og ydmyk dem!

7. Se på alle overmodige og bøi dem og tred de ugudelige ned der de står!

8. Skjul dem alle i støvet, bind deres ansikter fast i mørket!

9. Da skal også jeg prise dig, fordi din høire hånd kan hjelpe dig.

10. Se på Behemot*, som jeg har skapt like så vel som dig; den eter gress som en okse. / {* flodhesten.}

11. Se hvad kraft den har i sine lender, og hvad styrke den har i sine bukmuskler!

12. Den strekker sin hale som en seder; senene i dens lår er sammenslynget.

13. Dens ben er som kobberrør, dens knokler som jernstenger.

14. Den er den ypperste av Guds skapninger; av sin skaper fikk den sitt sverd*. / {* d.e. dens tenner.}

15. Fjellene bærer fôr for den, og alle ville dyr leker der.

16. Under lotusbusker hviler den, i ly av rør og siv.

17. Lotusbusker gir den tak og skygge, piletrærne ved bekken omgir den.

18. Selv om strømmen går stri blir den ikke redd; den er trygg om så en Jordan fosser frem mot dens gap.

19. Kan nogen fange den så den ser det? Kan nogen dra en snare gjennem dens nese?

20. Kan du dra Leviatan* op med en krok og trykke dens tunge ned med et snøre? / {* krokodillen.}

21. Kan du sette en sivline i dens nese og gjennembore dens kjeve med en krok?

22. Vil den rette mange ydmyke bønner til dig eller tale blide ord til dig?

23. Vil den gjøre en pakt med dig, så du kan få den til din træl for all tid?

24. Kan du leke med den som med en fugl og binde den fast for dine små piker?

25. Kan et lag av fiskere kjøpslå om den, stykke den ut mellem kjøbmennene?

26. Kan du fylle dens hud med spyd og dens hode med harpuner?

27. Prøv å legge hånd på den! Den strid skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen!

28. Nei, den som våger slikt, hans håp blir sveket; allerede ved synet av den styrter han til jorden.

1. Ingen er så djerv at han tør tirre den; hvem tør da sette sig op imot mig?

2. Hvem gav mig noget først, så jeg skulde gi ham vederlag? Alt under himmelen hører mig til.

3. Jeg vil ikke tie om dens lemmer, om dens store styrke og dens fagre bygning.

4. Hvem har dradd dens klædning av? Hvem tør komme innenfor dens dobbelte rad av tenner?

5. Hvem har åpnet dens kjevers dør? Rundt om dens tenner er redsel.

6. Stolte er skjoldenes rader; hvert av dem er tillukket som med et fast segl.

7. De ligger tett innpå hverandre, og ingen luft trenger inn imellem dem.

8. Det ene skjold henger fast ved det andre; de griper inn i hverandre og skilles ikke at.

9. Når den nyser, stråler det frem lys, og dens øine er som morgenrødens øielokk.

10. Bluss farer ut av dens gap, gnister spruter frem.

11. Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv.

12. Dens ånde tender kull i brand, og luer går ut av dens gap.

13. På dens hals har styrken sin bolig, og angsten springer foran den.

14. Dens doglapper sitter fast; de er som støpt på den og rører sig ikke.

15. Dens hjerte er fast som sten, fast som den underste kvernsten.

16. Når den hever sig, gruer helter; av redsel mister de sans og samling.

17. Rammes den med sverd, så biter det ikke på den, heller ikke lanse, pil eller kastespyd.

18. Den akter jern som strå, kobber som ormstukket tre.

19. Buens sønn* jager den ikke på flukt; slyngens stener blir som halm for den. / {* pilen.}

20. Stridsklubber aktes som halm, og den ler av det susende spyd.

21. På dens buk sitter skarpe skår, den gjør spor i dyndet som efter en treskeslede.

22. Den får dypet til å koke som en gryte; den får havet til å skumme som en salvekokers kjele.

23. Efter den lyser dens sti; dypet synes å ha sølvhår.

24. Det er intet på jorden som er herre over den; den er skapt til ikke å reddes.

25. Alt som er høit, ser den i øiet; den er en konge over alle stolte dyr.

Você está lendo na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1070 versículos.