Connect with us

Bíblia DNB

Salmos 76

1 Til sangmesteren på strengelek; en salme av Asaf; en sang.

2 Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.

3 Og han reiste sin hytte i Salem og sin bolig på Sion.

4 Der sønderbrøt han buens lyn, skjold og sverd og krig. Sela.

5 Strålende er du, herlig fremfor røverfjellene*. / {* d.e. de rovgjerrige verdensriker.}

6 Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender.

7 Ved din trusel, Jakobs Gud, falt både vogn og hest i dyp søvn.

8 Du – forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?

9 Fra himmelen lot du høre dom; jorden fryktet og blev stille,

10 da Gud reiste sig til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Sela.

11 For menneskets vrede blir dig til pris; med enda større vrede omgjorder du dig.

12 Gjør løfter og gi Herren eders Gud det I har lovt! Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige.

13 Han kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden.

Continuar Lendo