Salmos

1. Een lied, een psalm van David.

2. O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer.

3. Waak op, gij luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken.

4. Ik zal U loven onder de volken, o HEERE! en ik zal U psalmzingen onder de natien.

5. Want Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.

6. Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde.

7. Opdat Uw beminden bevrijd worden; geef heil door Uw rechterhand, en verhoor ons.

8. God heeft gesproken in Zijn heiligdom, dies zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten.

9. Gilead is mijn, Manasse is mijn, en Efraim is de sterkte mijns hoofds; Juda is mijn wetgever.

10. Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen; over Palestina zal ik juichen.

11. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom?

12. Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en Die niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten?

13. Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want des mensen heil is ijdelheid. [ (Psalms 108:14) In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders vertreden. ]

Significados: Efraim, Edom, Palestina.

Você está lendo Salmos na edição DUTCH, Dutch, em Holandês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.