Salmos

1. Toen Israel uit Egypte toog, het huis Jakobs van een volk, dat een vreemde taal had;

2. Zo werd Juda tot Zijn heiligdom, Israel Zijn volkomene heerschappij.

3. De zee zag het, en vlood; de Jordaan keerde achterwaarts.

4. De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.

5. Wat was u, gij zee! dat gij vloodt? gij Jordaan! dat gij achterwaarts keerdet?

6. Gij bergen, dat gij opsprongt als rammen? gij heuvelen! als lammeren?

7. Beef, gij aarde! voor het aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van den God Jakobs;

8. Die den rotssteen veranderde in een watervloed, den keisteen in een waterfontein.

Significados: Israel.

Você está lendo Salmos na edição DUTCH, Dutch, em Holandês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.