Salmos

1. Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;

2. Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

3. Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.

4. Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.

5. Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.

6. Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;

7. Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.

8. Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.

Você está lendo Salmos na edição DUTCH, Dutch, em Holandês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.