Gálatas

1. Por libereco Kristo nin liberigis; tial staru fortike, kaj ne reimplikigxu en jugon de sklaveco.

2. Jen mi, Pauxlo, diras al vi, ke, se vi cirkumcidigxos, Kristo al vi tute ne utilos.

3. Mi denove atestas al cxiu homo cirkumcidata, ke li estas sxuldanto, por plenumi la tutan legxon.

4. Vi, kiuj volas vin pravigi per la legxo, apartigxis for de Kristo; vi forfalis de graco.

5. CXar ni en la Spirito atendas la esperon de justeco per la fido.

6. CXar en Kristo Jesuo nek cirkumcido nek necirkumcido valoras ion, sed nur fido, energianta per amo.

7. Vi bone kuradis; kiu vin malhelpis, ke vi ne obeu la veron?

8. CXi tiu influo ne venas de tiu, kiu vin vokas.

9. Malmulto da fermentajxo fermentigas la tutan mason.

10. Mi fidas pri vi en la Sinjoro, ke vi ne alie sentados; sed tiu, kiu malkvietigas vin, elportos sian propran jugxon, kiu ajn li estas.

11. Sed mi, fratoj, se mi ankoraux predikas cirkumcidon, kial mi estas ankoraux persekutata? tiuokaze la falpusxilo de la kruco estas formovita.

12. Mi volus, ke tiuj, kiuj vin maltrankviligas, sin fortrancxu.

13. CXar vi, fratoj, estas vokitaj al libereco; tamen ne uzu vian liberecon kiel pretekston por la karno, sed per amo servu unu la alian.

14. CXar la tuta legxo estas plenumata en unu diro, jene:Amu vian proksimulon kiel vin mem.

15. Sed se vi mordas kaj mangxegas unu la alian, gardu vin, ke vi ne estu detruitaj unu de la alia.

16. Sed mi diras:Iradu laux la Spirito, kaj la deziregon de la karno vi ne plenumos.

17. CXar la karno deziregas kontraux la Spirito, kaj la Spirito kontraux la karno; cxar cxi cxiuj interbatalas reciproke, por ke vi ne faru tion, kion vi volas.

18. Sed se vi estas kondukataj de la Sinjoro, vi jam ne estas sub la legxo.

19. Evidentaj estas la faroj de la karno, kiuj estas malcxasteco, malpureco, voluptemo,

20. idolkulto, sorcxado, malamikeco, malpaco, jxaluzoj, koleregoj, partiemeco, skismoj, herezoj,

21. envioj, ebrieco, dibocxado, kaj aliaj similaj; pri kiuj mi avertas vin, kiel mi jam antauxe admonis vin, ke tiuj, kiuj tion faradas, ne heredos la regnon de Dio.

22. Sed la frukto de la Spirito estas amo, gxojo, paco, pacienco, komplezo, bonkoreco, fideleco,

23. mildeco, sinregado; kontraux tiaj ne ekzistas legxo.

24. Kaj tiuj, kiuj apartenas al Kristo Jesuo, jam krucumis la karnon kun gxiaj pasioj kaj voluptoj.

25. Se ni vivas per la Spirito, en la Spirito ni ankaux iradu.

26. Ni ne farigxu fanfaronemaj, incitante kaj enviante unu la alian.

1. Fratoj, ecx se homo estos trovita en ia kulpo, vi, kiuj estas spiritaj, restarigu tiun per spirito de mildeco; rigardante vin, cxiu sin mem, por ke vi ne estu tentataj.

2. Reciproke subtenadu viajn sxargxojn, kaj tiamaniere plenumu la legxon de Kristo.

3. CXar, se iu, estante nenio, sin estimas, kvazaux li estas io, li sin trompas.

4. Sed cxiu kontrolu sian propran faradon, kaj tiam li havos singratuladon pri si mem, kaj ne pri sia proksimulo.

5. CXar cxiu devas subteni sian propran portajxon.

6. Tiu, kiu estas instruata en la parolo de Dio, partoprenu kun tiu, kiu lin instruas, en cxiuj bonajxoj.

7. Ne trompigxu; Dio ne estas mokata; cxar cxion, kion oni semas, tion ankaux li rikoltos.

8. CXar kiu semas por sia karno, el la karno tiu rikoltos putradon; sed kiu semas por la Spirito, el la Spirito tiu rikoltos eternan vivon.

9. Kaj ni ne lacigxu en bonfarado; cxar gxustatempe ni rikoltos, se ni ne senfortigxos.

10. Tial laux nia oportuna tempo ni bonfaradu al cxiuj, precipe al tiuj, kiuj apartenas al la familio de la fido.

Você está lendo Gálatas na edição ESPERANTO, Esperanto, em Esperanto.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.