Isaías

1. CXar jen la Sinjoro, la Eternulo Cebaot, forprenos de Jerusalem kaj de Judujo la apogon kaj forton, cxian apogon de pano kaj cxian apogon de akvo;

2. heroon kaj militiston, jugxiston kaj profeton, auxguriston kaj plejagxulon,

3. kvindekestron kaj eminentulon, konsiliston, majstron, kaj lertan sorcxiston.

4. Kaj junulojn Mi faros iliaj estroj, kaj petoluloj regos ilin.

5. Kaj premos la popolo cxiu la alian kaj cxiu sian proksimulon; junulo estos aroganta kontraux maljunulo, kaj senvalorulo antaux eminentulo.

6. Homo ekkaptos sian fraton en la domo de sia patro, dirante:Vi havas veston, estu do nia estro, kaj cxi tiu ruino estu sub via mano.

7. Sed cxi tiu lauxte protestos, dirante:Mi ne volas esti kuracanto; nek panon nek veston mi havas en mia domo; ne faru min estro de la popolo.

8. CXar malfortigxis Jerusalem, kaj Judujo falis; cxar iliaj paroloj kaj iliaj faroj estas kontraux la Eternulo kaj ofendas la okulojn de Lia majesto.

9. La signoj de iliaj vizagxoj atestis kontraux ili, kaj sian pekon, simile al la Sodomanoj, ili proklamas, ne kasxas. Ve al iliaj animoj! cxar ili mem repagis al si malbonon.

10. Parolu pri la justulo, ke estas bone al li; cxar ili mangxas la fruktojn de siaj faroj.

11. Ve al la malbona malvirtulo! cxar la faroj de liaj manoj estos repagitaj al li.

12. Mian popolon premas infanoj, kaj virinoj regas gxin. Mia popolo! viaj gvidantoj erarigas vin kaj ruinigas la vojon de via irado.

13. La Eternulo starigxis, por jugxi; Li staras, por jugxi popolojn.

14. La Eternulo faros jugxan proceson kontraux la plejagxuloj de Lia popolo kaj kontraux gxiaj estroj:Vi ruinigis la vinbergxardenon; havo, kiun vi rabis de malricxuloj, estas en viaj domoj.

15. Kial vi premas Mian popolon kaj ofendas la malricxulojn? diras la Sinjoro, la Eternulo Cebaot.

16. Kaj la Eternulo diras:Pro tio, ke la filinoj de Cion fierigxis, kaj iras kun etendita kolo kaj kun malmodesta rigardo, iras kaj koketas, kaj tintas per cxenetoj sur la piedoj:

17. la Sinjoro senharigos la verton de la filinoj de Cion, kaj la Eternulo nudigos ilian hontindajxon.

18. En tiu tago la Sinjoro forigos la ornamon de la cxenetoj kaj la steletojn kaj la lunetojn,

19. la orelringojn, la cxenetojn kaj la cxirkauxligojn,

20. la brilajxetojn kaj la bukojn kaj la lacxojn kaj la parfumujojn kaj la talismanojn,

21. la ringojn kaj la nazringojn,

22. la multekostajn vestojn kaj la mantelojn kaj la vualojn kaj la saketojn,

23. la spegulojn kaj la delikatajn sxtofojn kaj la kapornamojn kaj la kaptukojn.

24. Kaj anstataux bonodoro estos malbonodoro, kaj anstataux zono estos sxnuro, kaj anstataux krispaj haroj estos kalvo, kaj anstataux eleganta mantelo estos sako, anstataux beleco estos brulmakuloj.

25. Viaj viroj falos de glavo, kaj viaj fortuloj en la milito.

26. Kaj gxiaj pordegoj ploros kaj funebros, kaj mizere gxi sidos sur la tero.

Significados: Lia.

Você está lendo Isaías na edição ESPERANTO, Esperanto, em Esperanto.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 66 capítulos, e 1292 versículos.