Salmos

1. Al la hxorestro. Por Jedutun. Psalmo de Asaf. Mia vocxo iras al Dio, kaj mi krias; Mia vocxo iras al Dio, ke Li auxskultu min.

2. En la tago de mia suferado mi sercxas mian Sinjoron; En la nokto mia mano estas etendita kaj ne mallevigxas; Mia animo ne volas konsoligxi.

3. Mi rememoras Dion, kaj mi gxemas; Mi meditas, kaj mia spirito malgxojas. Sela.

4. Vi retenas la palpebrojn de miaj okuloj; Mi estas frapita, mi ne povas paroli.

5. Mi meditas pri la tagoj antikvaj, Pri la jaroj antauxlonge pasintaj.

6. Mi rememoras en la nokto mian kanton; Mi parolas kun mia koro, Kaj mia spirito esploras.

7. CXu por eterne mia Sinjoro forpusxis? Kaj cxu Li ne plu favoros?

8. CXu por eterne cxesigxis Lia boneco? CXu Lia promeso ne plenumigxos por cxiuj generacioj?

9. CXu Dio forgesis indulgi? CXu Li fermis en kolero Sian favorkorecon? Sela.

10. Kaj mi diris:Tio estas mia aflikto, Ke aliigxis la dekstra mano de la Plejaltulo.

11. Mi rememoros la farojn de la Eternulo; Jes, mi rememoros Viajn antikvajn miraklojn.

12. Mi meditos pri cxiuj Viaj faroj, Kaj pri Viaj agoj mi parolos.

13. Ho Dio, en sankteco estas Via vojo; Kiu estas tiel granda dio, kiel nia Dio?

14. Vi estas tiu Dio, kiu faras miraklojn; Vi montris Vian forton inter la popoloj.

15. Vi liberigis per Via brako Vian popolon, La filojn de Jakob kaj Jozef. Sela.

16. Vidis Vin akvoj, ho Dio, Vidis Vin akvoj, kaj ili ektremis, Kaj abismoj skuigxis.

17. Nubegoj versxis akvon, La cxielo eligis bruon, Kaj Viaj sagoj ekflugis.

18. La vocxo de Via tondro estis en la turnovento, Fulmoj lumigis la mondon; Tremis kaj sxanceligxis la tero.

19. Sur la maro estis Via vojo, Kaj Via irejo sur grandaj akvoj, Sed Viaj pasxosignoj ne estis videblaj.

20. Vi kondukis Vian popolon kiel sxafojn, Per la mano de Moseo kaj Aaron.

Significados: Lia, Sur.

Você está lendo Salmos na edição ESPERANTO, Esperanto, em Esperanto.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.