2 Coríntios

1. Paulus, Kristuse Jeesuse Apostel Jumala tahtest, ja vend Timoteos Korintoses olevale Jumala kogudusele ja k

2. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.

3. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja k

4. Kes meid trööstib k

5. Sest otsekui Kristuse kannatamisi tuleb rohkesti meie peale, n

6. Olgu meil nüüd viletsust, siis sünnib see teie trööstimiseks ja päästmiseks; v

7. ja meie lootus teie kohta on kindel, sest me teame, et otsekui teil on osa kannatustest, n

8. Sest me ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, missuguses viletsuses me olime Aasias, kuidas meid ülemäära vaevati üle meie j

9. Ja me olime enestegi arvates surma m

10. Tema päästis meid nii suurest surmast ja päästab veelgi; Tema peale me loodame, et Tema ka edaspidi päästab,

11. kui ühtlasi ka teie appi tulete palves meie eest, et paljude isikute käest meie heaks tulnud armuanni eest t

12. Sest meie kiitlus on see: meie südametunnistuse t

13. Sest me ei kirjuta teile muud midagi kui aga seda, mida te siin loete v

14. n

15. Ja niisuguse usaldusega ma m

16. ja teie kaudu siis matkata Makedooniasse ja Makedooniast tulla tagasi jälle teie juurde ja teilt saada saatjaid Judeasse.

17. Kui ma nüüd n

18. Kuid Jumal on ustav, nii et meie k

19. Sest Jumala Poeg Jeesus Kristus, Keda meie, mina, Silvaanus ja Timoteos, oleme teile kuulutanud, ei olnud mitte „jah” ja „ei”, vaid Temas sai t

20. Sest Jumala t

21. Aga kes meid ühes teiega kinnitab Kristusesse ja kes meid on v

22. Kes meid ka on kinnitanud pitseriga ja on andnud Vaimu pandi meie südamesse.

23. Aga ma kutsun Jumala tunnistajaks oma hinge peale, et ma tahtes teid säästa, ei ole veel tulnud Korintosesse.

24. Ei mitte, et me tahame olla valitsejad teie usu üle, vaid me oleme teie r

Você está lendo 2 Coríntios na edição ESTONIAN, Estonian, em Estoniano.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 13 capítulos, e 256 versículos.