Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Gálatas 6

1 Vennad, kui inimene ka satuks mingisse eksitusse, siis teie, vaimulikud, parandage niisugust jälle tasase vaimuga; ja valva sa iseennastki, et ka sind ei kiusataks.

2 Kandke üksteise koormat, ja nõnda te täidate Kristuse käsku.

3 Sest kui keegi mõtleb enese midagi olevat, ilma midagi olemata, see petab iseennast.

4 Ent igaüks katsugu läbi oma töö, ja siis on tal üksi eneses kiitlemist, mitte teisele;

5 sest igaüks kandku oma koormat.

6 Aga keda õpetatakse sõnaga, see jagagu kõike head sellele, kes teda õpetab.

7 Ärge eksige, Jumal ei anna Ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab!

8 Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu.

9 Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi.

10 Seepärast nüüd, et meil veel on aega, tehkem head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele!

11 Vaadake, kui suurte tähtedega ma oma käega teile olen kirjutanud!

12 Kõik, kes püüavad meeldida liha poolest, need sunnivad teid ümberlõikamisele ainult sellepärast, et neid taga ei kiusataks Kristuse risti tõttu.

13 Sest needki ise, kes lasevad endid ümber lõigata, ei pea käsku, vaid tahavad, et teid ümber lõigataks ja nad teie lihast võiksid kiidelda.

14 Aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma kiitleksin muust kui meie Issanda Jeesuse Kristuse ristist, Kelle läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale.

15 Sest ümberlõikamine ei tähenda midagi ega ümberlõikamatus, vaid uus loodu.

16 Ja kõigile, kes käivad seda juhtnööri mööda, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile!

17 Viimaks ärgu tehku mulle keegi vaeva, sest mina kannan Jeesuse arme oma ihul.

18 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.

Continuar Lendo