Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Lucas 2

1 Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm.

2 See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja.

3 Ja k

4 Siis läks ka Joosep Galileast Naatsareti linnast üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemaks, sest ta oli pärit Taaveti kojast ning soost,

5 ennast laskma kirja panna ühes Maarja, oma kihlatud naisega, kes oli käima peal.

6 Aga nende seal olles sai aeg täis, et Maarja pidi maha saama,

7 ja Ta t

8 Ja seal paigus oli karjaseid väljal öitsis pidamas valvet öösel oma karja juures.

9 Ja Issanda Ingel astus nende ette ja Issanda auhiilgus paistis nende ümber, ja nemad kartsid üliväga.

10 Ja Ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt r

11 sest teile on täna Taaveti linnas sündinud

12 Ja see olgu teile tunnuseks: te leiate lapse mähitud ja s

13 Ja äkitselt oli Ingliga ühes taeva s

14 „Au olgu Jumalale k

15 Kui siis Inglid olid läinud nende juurest ära taevasse, ütlesid karjased üksteisele: „Läki nüüd Petlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis Issand on meile teada annud!”

16 Ja nad tulid t

17 Aga kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neile oli üteldud selle lapsukese kohta.

18 Ja k

19 Ent Maarja pidas k

20 Ja karjased läksid tagasi Jumalale au andes ja Teda kiites k

21 Ja kui kaheksa päeva täis sai ja Laps pidi ümber l

22 Ja kui nende puhastuspäevad täis said Moosese käsu

23 nagu on kirjutatud Issanda käsu

24 – ja tuua ohver, nagu Issanda käsu

25 Ja vaata, Jeruusalemas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli

26 Temale oli Püha Vaim ilmutanud, et ta ei näe surma, enne kui ta on näinud Issanda V

27 Ja ta tuli Vaimu sunnil pühakotta. Ja kui vanemad Lapsukese Jeesuse sinna t

28 siis ta v

29 „Issand, nüüd Sa lased Oma sulase rahus minna Oma s

30 sest mu silmad on näinud Sinu päästet,

31 mille Sa oled valmistanud k

32 valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja auhiilguseks Oma rahvale Iisraelile!”

33 Ja Ta isa ja Ema panid imeks, mida Temast räägiti.

34 Ja Siimeon

35 ent Sinu Omastki hingest peab m

36 Ja seal oli naisprohvet Anna, Fanueli tütar, Aaseri suguharust. See oli väga elatanud ja oli elanud oma mehega seitse aastat pärast oma neitsip

37 ja tema oli lesk, ligi kaheksakümmend neli aastat vana. See ei läinud ära pühakojast, vaid teenis Jumalat paastumiste ja palvetamistega ööd ja päevad.

38 Tema tuli sinna samal tunnil ja ülistas Jumalat ning k

39 Ja kui nad olid l

40 Aga Lapsuke kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja Jumala arm oli Tema peal.

41 Ja Tema vanemad käisid iga aasta Jeruusalemas paasapühil.

42 Ja kui Ta sai kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üles Jeruusalemma pühadeaja kommet mööda.

43 Ja kui pärast nende päevade möödumist nad olid kodu poole minemas, jäi Laps Jeesus Jeruusalemma; ja Tema vanemad ei pannud seda tähele.

44 Nad arvasid Tema olevat kaasteekäijate seas, ja käisid ühe ühe päeva tee ning otsisid Teda sugulaste ja tuttavate juurest;

45 ja kui nad Teda ei leidnud, läksid nad tagasi Jeruusalemma ja otsisid Teda sealt.

46 Ja kolme päeva pärast sündis, et nad Ta leidsid pühakojas istumast

47 Aga k

48 Ja Teda nähes ehmusid Tema vanemad väga, ja Ta Ema ütles Temale: „Poeg, miks Sa oled meile n

49 siis Ta ütles neile: „Miks te Mind otsite? Eks te teadnud, et Ma pean olema selles, mis on Mu Isa Oma?”

50 Aga nemad ei m

51 Ja ta läks ühes nendega ja tuli Naatsaretti ja oli neile allaheitlik. Ja Tema Ema pidas k

52 Ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.

Continuar Lendo