Lucas

1. Keiser Tibeeriuse valitsuse viieteistkümnendal aastal, kui Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst ja Filippus, tema vend, Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst,

2. kui ülempreestreiks olid Annas ja Kaifas, sai Jumala s

3. Ja ta tuli kogu Jordani ümberkaudsele maale ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andekssaamiseks,

4. nagu on kirjutatud prohvet Jesaja s

5. K

6. siis k

7. Siis ta ütles rahvale, kes tuli välja ennast laskma tema poolt ristida: „Te rästikute sigitis, kes on teile annud märku p

8. Seepärast kandke

9. Kuid kirves on ka juba puude juure küljes! Iga puu nüüd, mis head vilja ei kanna, raiutakse maha ja visatakse tulle!”

10. Ja rahvas küsis temalt ning ütles: „Mis meil siis tuleb teha?”

11. Tema vastas ning ütles neile: „Kellel on kaks vammust, see andku sellele, kellel ei ole, ja kellel on rooga, see tehku n

12. Ent ka tölnereid tuli endid laskma ristida, ja need ütlesid temale: „

13. Aga ta ütles neile: „Ärge n

14. Ka küsisid temalt s

15. Aga kui rahvas ootas ja k

16. siis kostis Johannes ja ütles k

17. Tema visklabidas on Ta käes, et teha puhtaks Oma rehealune ja koguda nisud Oma aita, aga aganad p

18. Ka veel muude asjade pärast manitsedes kuulutas ta armu

19. Aga kui nelivürst Heroodes sai talt noomida Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast ja k

20. sai ta peale k

Você está lendo Lucas na edição ESTONIAN, Estonian, em Estoniano.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 24 capítulos, e 1151 versículos.