Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Lucas 5

1 Aga sündis, kui rahvas tema juure tungis Jumala s

2 et Ta nägi kaht paati järve rannas seisvat; aga kalamehed olid neist väljunud ja loputasid v

3 Tema astus ühte paati, mis oli Siimona oma, ja palus teda natuke maad rannast eemale s

4 Aga kui Ta lakkas k

5 Siimon vastas ning ütles Temale: „

6 Ja kui nad seda tegid, said nad suure hulga kalu; ja nende v

7 Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et nad tuleksid ja neid aitaksid. Ja nad tulid ja täitsid m

8 Seda nähes heitis Siimon Peetrus maha Jeesuse p

9 Sest kohkumine oli vallanud teda ja k

10 n

11 Ja nad vedasid paadid maale ja jätsid k

12 Ja kui Ta viibis ühes linnas, vaata, siis oli seal mees täis pidalit

13 Ja Ta sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja sedamaid lahkus pidalit

14 Ja Tema keelas teda seda kellelegi ütlemast „Mine vaid” — ütles Ta — „ja näita ennast preestrile ja ohverda oma puhastuse eest, n

15 Aga s

16 Aga Tema läks k

17 Ja ühel päeval, kui Ta

18 Ja vaata, mehed t

19

20 Kui Tema nende usku nägi, ütles Ta: „Inimene, sinu patud on sulle andeks antud!”

21 Siis kirjatundjad ja variserid hakkasid m

22 Aga Jeesus tundis ära nende m

23 Kumb on h

24 Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda,” — siis ütles Ta halvatule: „Ma ütlen sulle, t

25 Ja sedamaid t

26 Ja hämmastus valdas k

27 Pärast seda Ta läks välja ja nägi tölnerit, Leevi nimi, tollihoones istuvat ja ütles temale: „Järgi Mind!”

28 Ja ta jättis k

29 Ja Leevi tegi Temale suure v

30 Siis variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite vastu ning ütlesid: „Miks te sööte ja joote ühes tölnerite ja patustega?”

31 Ja Jeesus vastas neile ning ütles: „Ei ole arsti vaja tervetele, ainult haigetele!

32 Ma ei ole tulnud

33 Aga nemad ütlesid Temale: „Johannese jüngrid paastuvad sagedasti ja peavad palveid, samuti variseridegi omad, aga Sinu jüngrid söövad ja joovad!”

34 Jeesus ütles neile: „Kas te v

35 Ent päevad tulevad, mil peigmees v

36 Aga Ta ütles neile ka tähendamiss

37 Ka ei pane keegi värsket viina vanusse nahklähkreisse, muidu värske viin ratkub lähkrid ja ta jookseb maha ning lähkrid lähevad rikki; 38. vaid värske viin tuleb panna uutesse nahklähkritesse,

38

39 siis keegi, kes joob vana, ei himusta värsket, vaid ütleb: Vana on maitsev!”

Continuar Lendo