Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Marcos 14

1 Aga kahe päeva pärast olid paasaja hapnemata leibade pühad, ja ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid, kuidas kavalusega Teda kinni v

2 Sest nad ütlesid: „Mitte pühade ajal, et ei t

3

4 Aga seal olid m

5 Sest selle oleks v

6 Aga Jeesus ütles: „Jätke ta rahule! Miks te teete talle südamevalu? Ta on teinud Mulle heateo.

7 Sest vaeseid on ikka teie juures ja, kui te tahate, v

8 Ta on teinud, mis ta v

9 T

10 Ja Juudas Iskariot, üks neist kaheteistkümnest, läks ülempreestrite juure, et Teda neile ära anda.

11 Kui nad seda kuulsid, said nad r

12 Ja hapnemata leibade esimesel päeval, kui paasatalle veristati, ütlesid Tema jüngrid Talle: „Kuhu Sa tahad, et me läheme ja teeme ettevalmistusi Sulle paasatalle söömiseks?”

13 Ja Tema läkitas kaks Oma jüngreist ning ütles neile: „Minge linna, ja teile tuleb vastu inimene, kes kannab veekruusi; järgige teda.

14 Ja seal, kuhu ta sisse läheb, ütelge majaisandale: „

15 Ja tema näitab teile suure ülemise toa, mis on valmis korraldatud. Seal valmistage meile.”

16 Ja Tema jüngrid läksid ära ja tulid linna ning leidsid n

17 Aga kui

18 Ja kui nad lauas istusid ja s

19 Siis nad hakkasid kurvaks minema ja üksteise järele Temale ütlema: „Ega ometi mina?”

20 Tema ütles neile: „Ūks neist kaheteistkümnest, kes ühes Minuga pistab käe vaagnasse, annab Mind ära.

21 Inimese Poeg läheb küll ära, n

22 Ja kui nad s

23 Ja Ta v

24 Ja Ta ütles neile: „See on Minu veri, lepingu veri, mis ära valatakse paljude eest.

25 T

26 Ja kui nad kiituslaulu olid laulnud, läksid nad välja

27 Ja Jeesus ütleb neile: „Te k

28 Aga pärast Oma ülest

29 Siis Peetrus ütleb Temale: „Kui ka k

30 Jeesus ütles talle: „T

31 Aga tema ütles veel eriti: „Kui ma Sinuga peaksin ka surema, ei salga ma Sind mitte!” Ja samuti ütlesid ka k

32 Ja nad tulid paika, mille nimi on Ketsemani, ja Tema ütles Oma jüngritele: „Istuge siin niikaua kui Ma palvetan!”

33 Ja Ta v

34 ja Ta ütles neile: „Minu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake!”

35 Ja Ta läks pisut eemale ja heitis maha maa peale ning palus, et see tund, kui on v

36 ja Ta ütles: „Abba Isa! Sinul on k

37 Ja Ta tuleb ja leiab nad magamast, ja ütleb Peetrusele: „Siimon, kas sa magad? Kas sa ei suuda ühtki tundi valvata?

38 Valvake ja paluge, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, kuid liha on n

39 Ja Ta läks jälle ära ja palvetas sama palvet.

40 Ja Ta tuli tagasi ja leidis nad taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest, ja nad ei teadnud, mida Temale vastata.

41 Ja Ta tuli kolmat puhku ja ütles neile: „Te ikka veel magate ja puhkate; aeg on möödas, tund on tulnud! Vaata, Inimese Poeg antakse patuste kätte!

42 T

43 Ja sedamaid, kui Tema alles rääkis, saabus Juudas, üks neist kaheteistkümnest, ja ühes temaga j

44

45 Ja kui ta sinna tuli, astus ta kohe Tema juure ja ütles: „Rabi!” ja andis Temale suud.

46 Aga nemad pistsid oma käed Tema külge ja v

47 Siis keegi juuresseisjaist t

48 Ja Jeesus kostis ja ütles neile: „Otsegu röövli vastu te olete väljunud m

49 Ma olen olnud iga päev teie juures pühakojas

50 Siis k

51 Ja üks noor mees järgis Teda; sel oli linane riie seljas paljal ihul; ja nad v

52 Aga tema jättis linase riide maha ja p

53 Ja nad viisid Jeesuse ülempreestri juure, ja sinna tulid kokku k

54 Ja Peetrus järgis Teda kaugelt kuni ülempreestri

55 Aga ülempreestrid ja kogu Suurkohus otsisid Jeesuse vastu tunnistust, et saata Teda surma, kuid ei leidnud mitte.

56 Sest paljud tunnistasid valet Tema peale, aga tunnistused ei läinud ühte.

57 Seal t

58 „Me oleme kuulnud Teda ütlevat: Mina kisun selle kätega tehtud templi maha ja ehitan kolme päevaga teise, mis ei ole kätega tehtud!”

59 Ja n

60 Siis ülempreester astus keskele ja küsis Jeesuselt ning ütles: „Eks Sa kosta midagi selle vastu, mida need tunnistavad Sinu kohta?”

61 Aga Tema jäi vait ega vastanud midagi. Taas küsis Talt ülempreester ja ütles Temale: „Kas Sina oled Kristus, Kiidetava Poeg?”

62 Ja Jeesus ütles: „Mina olen See, ja te peate nägema Inimese Poja istuvat Jumala väe paremal poolel ja tulevat taeva pilvedega.”

63 Siis rebestas ülempreester oma kuue ja ütles: „Mis meil veel on vaja tunnistajaid?

64 Te olete kuulnud jumalapilget! Mis te arvate?” Aga nad k

65 Ja m

66 Ja kui Peetrus oli all

67 ja nähes Peetrust end soojendamas, vaatas ta temale otsa ja ütles: „Ka sina olid ühes Selle Naatsareti Jeesusega!”

68 Aga tema salgas, üteldes: „Ei ma tea ega saa aru, mida sa räägid!” Ja ta läks välja ees

69 Ja nähes teda seal, hakkas tüdruk jälle ütlema neile, kes seal seisid: „See on üks nende seast!”

70 Aga ta salgas taas. Ja vähe aja pärast ütlesid juuresseisjad jälle Peetrusele: „T

71 Aga tema hakkas needma ja vanduma: „Ei ma tunne Seda Inimest, kellest te räägite!”

72 Ja kohe laulis kukk teist korda. Siis Peetrusele tuli meele s

Continuar Lendo