Connect with us

Bíblia GLA2

Lucas 13

1 Va kionfenish ec y traa shen paart dinsh y da mychione ny Galileanee, yn uill oc va Pilate er gheayrtey maStey (filill) ny ourallyn oc.

2 As dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Vel shiuish sheiltyn dy row ny Galileanee shoh nyn beccee erskyn ooilley ny Galileanee, er-y-fa dy duillee ad lheid y baase?

3 Ta mee ginsh diu, Nagh row: agh mannagh gow shiuish arrys, nee shiu ooilley myrgeddin cherraghtyn.

4 Ny yn hoght-jeig shen, orroo ren y toor nyns Siloam tuittym, as ad y varroo, vel shiu smooinaghtyn dy row ad nyn beccee erskyn ooilley cummaltee Yerusalem?

5 Ta mee ginsh diu, Nagh row: agh mannagh gow shiuish arrys, nee shiu ooilley myrgeddin cherraghtyn.

6 Loayr eh myrgeddin yn coraa-dorraghey shoh: va dooinoey dy row va billey-figgagh echey soit ayns e gharey-feeyney, as haink eh dy yeeaghyn row mess er, as cha dooar eh veg.

7 Eisht dooyrt eh rish y ghareyder, Cur-my-ner, ny three bleeaney shoh ta mee er jeet dy yeeaghyn voin mess er y villey-figgagh shoh, as cha vel mee geddyn veg: giare sheese eh, cha vel eh agh goaill seose room hallooin.

8 As dreggyr eshyn as dooyrt eh rish, Hiarn, lhig da shassoo blein elley, derrey neem's reurey mygeayrt y mysh as lhiassaghey eh.

9 As my nee eh mess y ymmyrkey, s'mie shen: as mannagh jean, foddee oo ny lurg shen y ghiarey sheese eh.

10 As v'eh gynsaghey ayns unnane jeh ny synagogueyn er y doonaght.

11 As cur-my-ner va ben ayns shen seaghnit lesh spyrryd doghanagh rish hoght bleeaney jeig, as v'ee crybbit dy cheilley, as cha dod ee er aght erbee ec hene y yeeraghey.

12 As tra honnick Yeesey ee, deie eh urree huggey, as dooyrt eh r'ee, Ven, t'ou er dty eaysley veih dty ghoghan.

13 As hug eh e laueyn urree; as er-y chooyl v'ee er ny yannoo jeeragh, as ren ee Jee y ghloyraghey.

14 As dreggyr fer-reill yn synagogue lesh jymmoose, er-yn-oyr dy row Yeesey er lheihys er laa yn doonaght, as dooyrt eh rish y pobble, Ta shey laa ayn ry-hoi gobbraghey: er ny laghyn shen er-y-fa shen tar-jee dy ve er nyn lheihys, as cha nee er laa yn doonaght.

15 Eisht dreggyr y Chiarn eh, gra, Er crauee-oalsey, nagh vel dagh fer jiuish er y doonaght feaysley e ghow ny e assyl veih'n staik, as dy chur lesh magh dy ushtaghey eh?

16 As nagh lhisagh y ven shoh ta ny hinneen da Abraham, ee ta satan er chiangley, cur-my-ner ny hoght bleeaney jeig shoh, ve er ny eaysley veih yn vondiaght shoh er laa yn doonaght?

17 As tra v'eh er loayrt ny goan shoh, ghow ooilley e noidyn nearey: agh va ooilley yn pobble ayns ard-voggey son ooilley ny reddyn gloyroil va jeant liorishyn.

18 Eisht dooyrt eh, Cre ta reeriaght Yee goll-rish? as cre gys nee'm y hoylaghey eh?

19 Te goll-rish grine dy rass mustard, ren dooinney y ghoaill, as y hilgey ayns e gharey, as daase eh, as haink eh dy ve ny villey vooar: as ren eeanlee yn aer fastee y ghoaill ayns ny banglaneyn echey.

20 As reesht dooyrt eh, Cre gys nee'm reeriaght Yee y hoylaghey?

21 Te goll-rish soorid, ren ben y ghoaill as follaghey ayns three towseyn dy veinn, derrey va'n clane soorit.

22 As hie eh magh trooid ny ard-valjyn as ny baljyn-cheerey, gynsaghey as goll er e hoshiaght gys Jerusalem.

23 Eisht dooyrt fer rish, Hiarn, nee beggan ta er nyn sauail? As dooyrt eh roo.

24 Streeu-jee shiuush dy gholl stiagh er y ghiat coon: son nee ymmodee, ta mee gra riu, shirrey goll stiagh, agh cha jig eh lhieu.

25 Keayrt dy vel mainshter y thie er n'irree, as y dorrys dooint, as dy jean shiuish toshiaght dy hassoo er cheu-mooie, as dy chronkal ec y dorrys, gra, Hiarn, Hiarn, foshil dooin; as freggyree eshyn as jir eh riu, Cha nione dou shiu, cre veih ta shiu:

26 Eisht gowee shiuish toshiaght dy ghra, Ta shin er n'ee as er n'iu ayns dty enish, as t'ou er n'ynsaghey ayns ny straidyn ain.

27 Agh jir eshyn, Ta mee ginsh diu, nagh nione dou shiu, cre veih ta shiu: ersooyl-jee voym ooilley shiuish ghrogh-yantee.

28 Shen-y-raad vees keayney as snaggeraght feeacklyn, tra hee shiu Abraham, aa Isaac as Jacob as ooilley ny phadeyryn ayns reeriaght Yee, as shiu hene er nyn yioolaey magh.

29 As hig ad veih'n niar, as veih'n neear, as veih'n twoaie as veih'n jiass, as soie-ee ad sheese ayns reeriaght-Yee.

30 As cur-my-ner, ta er-jerrey vees hoshiaght, as ta hoshiaght vees er-jerrey.

31 Yn laa cheddin, haink shiartanse jeh ny Phariseeyn, as dooyrt ad rish, Fow ersooyl, as immee royd veih shoh; son ta Herod sleeuit er dty rioys y ghoaill.

32 As dooyrt eh roo, Immee-jee shiuish as insh-jee da'n shynnagh shen, Cur-my-ner, ta mee castey drogh-spyrrydyn, as lheihys doghanyn jiu as mairagh, as y trass laa bee'm er my ghloyraghey.

33 Ny yeih, Shegin dou shooyl jiu as mairagh, as y laa er-giyn: son s'coan oddys phadeyr cherraghtyn agh ayns Jerusalem.

34 O Yerusalem, Yerusalem, ta cur dy baase ny phadeyryn, as dyn glaghey adsyn t'er nyn goyrt er chaghteraght hood: cre cha mennick as va mish aggindagh v'er hagIym dty chloan cooidjagh, myr ta kiark clussaghey e aalagh fo my skianyn, agh cha bailliu shen!

35 Cur-my-ner, ta'n thie eu faagit diu follym-faase: as dy firrinagh ta mee gra riu, nagh vaik shiu mish maghey shoh, derrey hig yn traa dy jir shiu, Bannit ta eshyn ta cheet ayns ennym y Chiarn.

Continuar Lendo