Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 112

1 Dicsérjétek az Urat. &Boldog az ember, a ki féli az Urat, [és] az õ parancsolataiban igen gyönyörködik.

2 Hõs lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.

3 Gazdagság és bõség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.

4 Az igazakra világosság fénylik a sötétben: [attól a ki] irgalmas, kegyelmes és igaz.

5 annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.

6 Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.

7 Semmi rossz hírtõl nem fél; szíve erõs, az Úrban bizakodó.

8 Rendületlen az õ szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.

9 Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az õ szarva felemeltetik dicsõséggel.

10 Látja [ezt] a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.

Continuar Lendo