Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 47

1 Az éneklõmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.

2 Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.

3 Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.

4 Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.

5 Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsõségét, a kit szeret. Szela.

6 Felvonul Isten harsona- szónál, kürtzengés közt az Úr.

7 Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek!

8 Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel.

9 Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az õ szentségének trónján.

10 Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos õ igen!

Continuar Lendo