Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 85

1 Az éneklõmesternek, Kóráh fiainak zsoltára.

2 Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób [nemzetségébõl ] való foglyokat.

3 Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bûnüket. Szela.

4 Elhárítottad [róluk] minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.

5 Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!

6 Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékrõl nemzedékre tartod-é haragod?

7 Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?

8 Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!

9 Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az õ népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.

10 Bizonyára közel van az õ szabadítása az õt félõkhöz, hogy dicsõség lakozzék a mi földünkön.

11 Irgalmasság és hûség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

12 Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint alá az égbõl.

13 Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.

14 Igazság jár elõtte és követi õt az õ lépéseinek útján.

Continuar Lendo