Connect with us

Bíblia HUNUJ

Isaías 3

1 Az Úr, a Seregek URa eltávolít Jeruzsálemből és Júdából mindenféle támaszt: minden támaszt, amit a kenyér, minden támaszt, amit a víz nyújt,

2 a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket,

3 a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt.

4 Ifjakat teszek vezéreikké, és sihederek uralkodnak rajtuk.

5 Sanyargatja a nép között ember az embertársát, egyik ember a másikat. Rátámad az ifjú a vénre, a hitvány a tekintélyesre.

6 Ha valaki így unszolja rokonsága egyik tagját: Neked még van ruhád, légy te a vezetőnk, légy úrrá ezen a felforduláson! –

7 akkor az így fog válaszolni: Nem akarok sebkötöző lenni! Nincs a házamban se kenyér, se ruha, ne tegyetek engem a nép vezetőjévé!

8 Bizony, elbukik Jeruzsálem, és elesik Júda, – mert nyelvükkel és tetteikkel az ÚR ellen fordulnak, és dicsőségével szemben engedetlenek.

9 Személyválogatásuk ellenük szól, vétkeiket Sodoma módjára hirdetik, nem titkolják. Jaj, nekik, mert maguknak okoznak bajt!

10 Mondjátok az igazaknak, hogy jó dolguk lesz, mert tetteiknek gyümölcsét eszik.

11 Jaj a gonosznak! Rossz dolga lesz, mert keze munkája szerint bánnak vele.

12 Ó népem! Gyermekek sanyargatnak, asszonyok uralkodnak rajtad! Ó népem! Vezetőid félrevezetnek, tévútra visznek téged!

13 Előlép perelni az ÚR, készen áll, hogy ítélkezzék népe fölött.

14 Törvényt tart az ÚR népe vénei és vezérei fölött: Letaroltátok a szőlőt, szegényektől rabolt holmi van a házatokban!

15 Hogy meritek összezúzni népemet, összetörni a nyomorultakat?! – Az ÚRnak, a Seregek URának szava ez.

16 Ezt mondta az ÚR: Mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fenn hordva, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek, és lábpereceikkel csilingelnek,

17 ezért kopasszá teszi az Úr Sion leányainak a fejét, és fölnyíratja halántékukat az ÚR.

18 Azon a napon eltávolítja ékszereiket az Úr: a lábpereceket, a napocskákat és holdacskákat,

19 a függőket, karpereceket és fátylakat,

20 a fejdíszeket, lábláncokat, díszes öveket, az illatszeres szelencéket és a talizmánokat,

21 a gyűrűket és orrpereceket,

22 a díszruhákat, köpenyeket, sálakat és tarsolyokat,

23 a tükröket, az alsóruhákat, a turbánokat és vállkendőket.

24 Akkor a balzsamillat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél, a fodorított haj helyén kopaszság, a díszköpeny helyén daróc, a szépség helyén szégyenbélyeg.

25 Embereid fegyvertől hullnak el, vitézeid a harcban.

26 Szomorkodnak és gyászolnak a kapukban, és kifosztva ülnek a földön.

Continuar Lendo