Connect with us

Bíblia HUNUJ

Jó 21

1 Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta:

2 Hallgassátok meg figyelmesen szavamat, ezzel vigasztaljatok!

3 Tűrjétek el, ha én is beszélek, s miután beszéltem, gúnyolhattok.

4 Hiszen nem emberek miatt panaszkodom, nem ok nélkül türelmetlenkedem!

5 Forduljatok felém, szörnyedjetek el, és tegyétek kezeteket a szátokra!

6 Ha rágondolok, megzavarodom, és reszketés fogja el testemet.

7 Miért maradhatnak életben a bűnösök? Magas kort érnek el, sőt meg is gazdagodnak.

8 Ivadékaik előttük jutnak jómódba, sarjadékaik szemük láttára.

9 Házukban békesség van, rettegés nélkül, nincs rajtuk Isten vesszeje.

10 Bikája hág, és nem hiába, tehene ellik, és nem vetél el.

11 Kieresztik kisfiaikat, mint a juhokat, és ugrándoznak gyermekeik.

12 Dob és citera mellett énekelnek, és síp hangjánál örvendeznek.

13 Jólétben töltik napjaikat, és csendesen szállnak le a holtak hazájába.

14 Azt mondták Istennek: Távozz tőlünk, nem akarunk tudni utaidról!

15 Mert kicsoda a Mindenható, hogy szolgáljuk, és mi hasznunk abból, ha hozzá folyamodunk?

16 Pedig jólétük nincs a kezükben. A bűnös tanácsoktól távol tartom magam!

17 Hányszor kialszik a bűnösök mécsese, veszedelem éri őket, és pusztulást osztogat Isten haragja!

18 Olyanok lesznek, mint a szél hordta törek, és mint a polyva, melyet elragadott a forgószél.

19 Csak fiainak tartogat veszedelmet az Isten? Neki fizet meg, majd megtudja!

20 Saját szemével látja meg romlását, és a Mindenható izzó haragját issza.

21 Mert mit törődik már halála után háza népével, ha hónapjainak száma elfogyott?

22 Kioktathatja-e valaki az Istent? Hiszen ő ítélkezik a magasság lakói fölött is!

23 Az egyik meghal ereje teljében, minden gondtól mentesen és nyugodtan.

24 Lágyéka tele van kövérséggel, csontjaiban zsíros velő van.

25 A másik pedig meghal keserű lélekkel, mert nem élvezte a jót.

26 Egyformán a porba kell feküdniük: ellepik őket a férgek.

27 Látjátok, ismerem gondolataitokat, és az ellenem szőtt fondorlatokat.

28 Mert azt mondjátok: Hol van az előkelők háza, hol van a sátor, ahol a bűnösök laknak?

29 Hát nem kérdeztétek meg azokat, akik utazni szoktak, és nem ismeritek intéseiket,

30 hogy a veszedelem napját Isten a gonoszoknak tartogatja, és a harag napja felé viszi őket?

31 Ki veti szemére dolgait, ki fizet meg neki tetteiért?

32 Ha kiviszik a temetőbe, sírdombja fölött őrködnek.

33 Édesek neki a völgy hantjai, és sok ember vonul utána, meg előtte is számtalan.

34 Miért akartok hiábavalósággal vigasztalni? Válaszaitokból a rosszindulat beszél.

Continuar Lendo