Connect with us

Bíblia HUNUJ

Jó 39

1 Tudod-e, mikor ellik a kőszáli zerge, megfigyelted-e, mikor borjazik a szarvas?

2 Megszámoltad-e, hány hónapig vemhesek, tudod-e, mikor ellenek?

3 Lefekszenek, megellik borjaikat, és megszabadulnak fájdalmuktól.

4 Borjaik megerősödnek, felnőnek a legelőn, elszélednek, és nem térnek hozzájuk vissza.

5 Ki bocsátotta szabadon a vadszamarat, ki oldozta el a zebra kötelét?

6 A pusztát rendeltem otthonává, lakóhelyévé a szikes földet.

7 Kineveti a városi sokadalmat, nem hallja a hajcsár kiáltozását.

8 A hegyeken keres legelőt, fölkutat mindenféle zöld növényt.

9 Hajlandó-e szolgálni neked a bivaly? Ott hál-e jászolodnál?

10 Barázdába tudod-e fogni kötéllel a bivalyt, boronálja-e utánad a göröngyöket?

11 Bízhatsz-e benne, mivel nagy az ereje? Rábízhatod-e a munkádat?

12 Elhiszed-e róla, hogy behordja gabonádat, és szérűdre betakarítja?

13 A struccmadár vígan verdes szárnyával, nem gólyaszárny és -toll az!

14 A földön hagyja tojásait, és a porban költeti ki.

15 Elfelejti, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja.

16 Fiaihoz oly mostoha, mintha nem is az övéi volnának. Nem retteg attól, hogy kárba vész fáradsága.

17 Mert Isten megtagadta tőle a bölcsességet, nem részesítette értelemben.

18 De ha nekirugaszkodik, nevet a lovon és annak lovasán.

19 Te adsz-e erőt a lónak, te ruházod-e fel a nyakát sörénnyel?

20 Te ugráltatod-e, mint egy szöcskét? Büszke horkantása félelmetes.

21 Kapálja a csatateret, örvend erejének, és nekirohan a fegyvernek.

22 Neveti a rettegést, nem remeg, nem fordul vissza a kard elől.

23 Csörög rajta a tegez, csillog a lándzsa és a kopja.

24 Dübörögve, reszketve dobog a földön, nem marad veszteg, ha zeng a kürt szava.

25 Nyerít, valahányszor megszólal a kürt, már messziről megérzi a harcot, a vezérek dörgő hangját és a harci zajt.

26 A te értelmed műve az, hogy szárnyra kel az ölyv, és kiterjeszti szárnyait dél felé?

27 A te parancsodra száll-e magasan a sas, és rakja magasban a fészkét?

28 Kősziklán lakik, ott tanyázik, a sziklafokon és a bérctetőn.

29 Onnan kémlel ennivaló után, messzire ellátnak szemei.

30 Fiókái vért szívnak, és ahol sebesültek vannak, ott terem.

Continuar Lendo