Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 111

1 Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből! a becsületes emberek körében és közösségében.

2 Nagyok az ÚR tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne.

3 Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad.

4 Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR.

5 Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére.

6 Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát.

7 Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak,

8 rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva.

9 Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve.

10 A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.

Continuar Lendo