Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 113

1 Dicsérjétek az URat! ÚRnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az ÚR nevét!

2 Legyen áldott az ÚR neve most és mindörökké!

3 Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az ÚR nevét!

4 Magasan fölötte van az ÚR minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek.

5 Ki hasonlítható Istenünkhöz, az ÚRhoz, aki a magasban lakik,

6 és a mélybe néz, az égre is, a földre is?

7 Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt.

8 Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé.

9 Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az URat!

Continuar Lendo