Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 137

1 Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk.

2 Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat.

3 Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket: Énekeljetek nekünk a Sion-énekekből!

4 Hogyan énekelhetnénk éneket az ÚRról idegen földön?

5 Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem!

6 Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek!

7 Emlékezz, URam, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján: Romboljátok le, romboljátok le, egészen az alapjáig!

8 Babilon pusztulásra méltó népe! Boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél.

9 Boldog lesz, aki megragadja, és a sziklához csapja csecsemőidet!

Continuar Lendo