Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 146

1 Dicsérjétek az URat! Dicsérd, lelkem, az URat!

2 Dicsérem az URat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek.

3 Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani.

4 Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei.

5 Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van a reménysége,

6 aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van&#59; ő meg is tart hűségesen mindenkor.

7 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az ÚR.

8 Az ÚR megnyitja a vakok szemeit, az ÚR fölegyenesíti a görnyedezőket, az ÚR szereti az igazakat.

9 Az ÚR őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet&#59; de a bűnösöket tévútra vezeti.

10 Mindörökké uralkodik az ÚR, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az URat!

Continuar Lendo