Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 2

1 Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek?

2 Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen:

3 Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket!

4 A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja őket.

5 Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket:

6 Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon!

7 Kihirdetem az ÚR végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged!

8 Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.

9 Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt!

10 Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek!

11 Félelemmel szolgáljátok az URat, reszketve vígadjatok!

12 Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül!

Continuar Lendo