Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 33

1 Vigadjatok az ÚRban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret.

2 Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!

3 Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!

4 Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik.

5 Szereti az igaz ítéletet, az ÚR szeretetével tele van a föld.

6 Az ÚR igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.

7 Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait.

8 Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója,

9 mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott.

10 Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait.

11 De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.

12 Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott.

13 Letekint a mennyből az ÚR, és lát minden embert.

14 Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára.

15 Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket.

16 Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst.

17 Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg.

18 De az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.

19 Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket.

20 Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.

21 Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.

22 Maradjon velünk, URam, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!

Continuar Lendo