Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 77

1 A karmesternek, Jedútúnnak: Ászáf zsoltára. Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám.

2 Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni.

3 Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. (Szela.)

4 Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom.

5 Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön.

6 Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem:

7 Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jóakarata?

8 Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre?

9 Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? (Szela.)

10 Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a Felséges jóindulata.

11 Emlékezem az ÚR tetteire, visszagondolok hajdani csodáira.

12 Végiggondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon.

13 Szent a te utad, Istenem! Van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk?

14 Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel.

15 Megváltottad hatalmaddal népedet, Jákób és József fiait. (Szela.)

16 Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek, és megremegtek, a mély vizek is reszkettek.

17 A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilaid pedig cikáztak.

18 Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld.

19 Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott.

20 Mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes és Áron által.

Continuar Lendo