Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 8

1 A karmesternek: "A szőlőtaposók" kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!

2 Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.

3 Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,

4 micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?

5 Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.

6 Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:

7 a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is,

8 az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.

9 Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!

Continuar Lendo