Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 96

1 Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld!

2 Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap!

3 Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!

4 Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél.

5 Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója.

6 Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében.

7 Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát!

8 Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba!

9 Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld!

10 Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket.

11 Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel!

12 Ujjongjon a mező, és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind

13 az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

Continuar Lendo