Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 99

1 Uralkodik az ÚR, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld!

2 Nagy az ÚR a Sionon, magasan fölötte van minden népnek.

3 Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő!

4 Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot.

5 Magasztaljátok Istenünket, az URat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő!

6 Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az URat, és ő válaszolt nekik.

7 Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést.

8 URunk, Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket.

9 Magasztaljátok Istenünket, az URat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az ÚR, a mi Istenünk!

Continuar Lendo