1 Crônicas

1. Ko Arama, ko Heta, ko Enoha;

2. Ko Kainana, ko Maharareere, ko Iarere;

3. Ko Enoka, ko Matuhara, ko Rameka;

4. Ko Noa, ko Hema, ko Hama, ko Iapeta.

5. Ko nga tama a Iapeta; ko Komere, ko Makoko, ko Marai, ko Iawana, ko Tupara, ko Meheke, ko Tiraha.

6. Ko nga tama a Komere; ko Ahekenata, ko Ripata, ko Tokarama.

7. Na ko nga tama a Iawana; ko Erihaha, ko Tarahihi, ko Kitimi, ko Totanimi.

8. Na ko nga tama a Hama; ko Kuhu, ko Mitiraima, ko Putu, ko Kanaana.

9. A, ko nga tama a Kuhu; ko Tepa, ko Hawira, ko Hapata, ko Raama, ko Hapateka, Na ko nga tama a Raama; ko Hepa, ko Rerana.

10. Na Kuhu ko Nimirota: nana i timata te whakatangata nui ki te whenua.

11. Na Mitiraima ko Rurimi, ko Anamime, ko Rehapimi, ko Napatuhimi,

12. Ko Pataruhimi, ko Kaharuhimi, nana nei nga Pirihitini, ko Kapatorimi.

13. A na Kanaana ko tana matamua, ko Hairona, ko Hete;

14. Me te Iepuhi, me te Amori, me te Kirikahi;

15. Me te Hiwi, me te Araki, me te Hini;

16. Me te Arawari, me te Temari, me te Hamati.

17. Ko nga tama a Hema; ko Erama, ko Ahura, ko Arapahata, ko Ruru, ko Arame, ko Uhu, ko Huru, ko Ketere, ko Meheke.

18. Na Arapahata ko Haraha; na Haraha ko Epere.

19. Whanau ake a Epere, e rua nga tama: ko te ingoa o tetahi ko Pereke; no te mea hoki no ona ra i wehea ai te whenua; a ko te ingoa o tona teina ko Ioketana.

20. Na Ioketana ko Aramotata, ko Herepe, ko Hataramaweta, ko Ieraha;

21. Ko Hatorama, ko Utara, ko Tikera;

22. Ko Epara, ko Apimaera, ko Hepa;

23. Ko Opira, ko Hawira, ko Iopapa. He tama enei katoa na Ioketana.

24. Ko Hema, ko Arapahata, ko Haraha;

25. Ko Epere, ko Pereke, ko Reu;

26. Ko Heruku, ko Nahora, ko Teraha;

27. Ko Aperama, ara ko Aperahama.

28. Ko nga tama a Aperahama; ko Ihaka, ko Ihimaera.

29. Ko o ratou whakatupuranga enei: ko ta Ihimaera matamua, ko Nepaioto; muri iho ko Kerara, ko Atapeere, ko Mipihama,

30. Ko Mihima, ko Ruma, ko Maha, ko Hatara, ko Tema,

31. Ko Ieturu, ko Napihi, ko Kerema. Ko nga tama enei a Ihimaera.

32. Na, ko nga tama a Ketura wahine iti a Aperahama; whanau ake ana, ko Timirana, ko Iokohana, ko Merana, ko Miriana, ko Ihipaka, ko Huaha. Na, ko nga tama a Iokohana; ko Hepa, ko Rerana.

33. Ko nga tama a Miriana; ko Epa, ko Epere, ko Enoka, ko Apira, ko Ereraaha. He tama enei katoa na Ketura.

34. A na Aperahama ko Ihaka. Ko nga tama a Ihaka; ko Ehau, ko Iharaira.

35. Ko nga tama a Ehau; ko Eripata, ko Reuere, ko Ieuhu, ko Iaarama, ko Koraha.

36. Ko nga tama a Eripata; ko Temana, ko Omara, ko Tepi, ko Katama, ko Kenaha, ko Timina, ko Amareke.

37. Ko nga tama a Reuere; ko Nahata, ko Tera, ko Hamaha, ko Miha.

38. Na ko nga tama a Heira; ko Rotana, ko Hopara, ko Tipeona, ko Anaha, ko Rihona, ko Etere, ko Rihana.

39. Na ko nga tama a Rotana; ko Hori, ko Homama: a ko Timina te tuahine o Rotana.

40. Na ko nga tama a Hopara: ko Ariana, ko Manahata, ko Epara, ko Hepi, ko Onama. A ko nga tama a Tipeona; ko Aia, ko Anaha.

41. Ko nga tama a Anaha; ko Rihona. Ko nga tama a Rihona; ko Amarama, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana.

42. Ko nga tama a Etere; ko Pirihana, ko Taawana, ko Takana. Ko nga tama a Rihana; ko Uhu, ko Arana.

43. Na ko nga kingi enei i kingi nei ki te whenua o Eroma i te mea kahore noa he kingi i kingi ki nga tama a Iharaira; ko Pera tama a Peoro: ko te ingoa o tona pa ko Rinihapa.

44. A ka mate a Pera, ko Iopapa tama a Tera o Potora te kingi i muri i a ia.

45. Ka mate a Iopapa, ko Huhama o te whenua o nga Temani te kingi i muri i a ia.

46. A ka mate a Huhama, ko Harara tama a Perara, nana nei i patu a Miriana i te parae o Moapa, te kingi i muri i a ia, a ko Awiti te ingoa o tona pa.

47. A ka mate a Harara, ko Hamara o Mahareka te kingi i muri i a ia.

48. A ka mate a Hamara, ko Haora o Rehopoto i te taha o te awa te kingi i muri i a ia.

49. A ka mate a Haora, ko Paarahanana tama a Akaporo te kingi i muri i a ia.

50. A ka mate a Paarahanana, ko Harara te kingi i muri i a ia: a ko Pai te ingoa o tona pa: ko Mehetapeere te ingoa o tana wahine: he tamahine na Matarere tamahine a Metahapa.

51. A ka mate a Harara. Na ko nga ariki o Eroma; ko Ariki Timina, ko Ariki Aria, ko Ariki Ietete;

52. Ko Ariki Ahoripama, ko Ariki Eraha, ko Ariki Pinona;

53. Ko Ariki Kenaha, ko Ariki Temana, ko Ariki Mipitara;

54. Ko Ariki Makatiere, ko Ariki Irama. Ko nga ariki enei o Eroma.

Você está lendo 1 Crônicas na edição JUDSON, Myanmar/Burmse - Judson, em Birmanês / Burmês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 29 capítulos, e 942 versículos.