1. Még mindig csúfot ûznek belõlem! Szemem az õ patvarkodásuk között virraszt.

2. Kezest magadnál rendelj, kérlek, nékem; [különben] ki csap velem kezet?

3. Minthogy az õ szívöket elzártad az értelem elõl, azért nem is magasztalhatod fel õket.

4. A ki prédává juttatja barátait, annak fiainak szemei elfogyatkoznak.

5. Példabeszéddé tõn engem a népek elõtt, és ijesztõvé lettem elõttök.

6. A bosszúság miatt szemem elhomályosodik, és minden tagom olyan, mint az árnyék.

7. Elálmélkodnak ezen a becsületesek, és az ártatlan a képmutató ellen támad.

8. Ám az igaz kitart az õ útján, és a tiszta kezû ember még erõsebbé lesz.

9. Nosza hát, térjetek ide mindnyájan; jõjjetek, kérlek, úgy sem találok bölcset köztetek.

10. Napjaim elmulának, szívemnek kincsei: terveim meghiusulának.

11. Az éjszakát nappallá változtatják, és a világosság csakhamar sötétséggé lesz.

12. Ha reménykedem is, a sír [már] az én házam, a sötétségben vetettem az én ágyamat.

13. A sírnak mondom: Te vagy az én atyám; a férgeknek pedig: Ti vagytok az én anyám és néném.

14. Hol tehát az én reménységem, ki törõdik az én reménységemmel?

15. Leszáll az majd a sír üregébe, velem együtt nyugoszik a porban.

Você está lendo na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.