1. Jób pedig felele, és monda:

2. Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, meggyámolítottad az erõtelen kart!

3. Bezzeg jó tanácsot adtál a tudatlannak, és sok értelmet tanusítottál!

4. Kivel beszélgettél, és kinek a lelke jött ki belõled?

5. A halottak is megremegnek [tõle;] a vizek alatt levõk és azok lakói is.

6. Az alvilág mezítelen elõtte, és eltakaratlan a holtak országa.

7. Õ terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.

8. Õ köti össze felhõibe a vizeket úgy, hogy a felhõ alattok meg nem hasad.

9. Õ rejti el királyi székének színét, felhõjét fölibe terítvén.

10. Õ szab határt a víz színe fölé - a világosságnak és setétségnek elvégzõdéséig.

11. Az egek oszlopai megrendülnek, és düledeznek fenyegetéseitõl.

12. Erejével felriasztja a tengert, és bölcseségével megtöri Ráhábot.

13. Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót.

14. Ímé, ezek az õ útainak részei, de mily kicsiny rész az, a mit meghallunk abból! Ám az õ hatalmának mennydörgését ki érthetné meg?

Você está lendo na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.