1. Tovább is felele Elihu, és monda:

2. Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené?

3. Hogyha ezt mondod: Mi hasznod belõle? Mivel várhatok többet, mintha vétkezném?

4. Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt.

5. Tekints az égre és lásd meg; és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted!

6. Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene; ha megsokasítod bûneidet, mit ártasz néki?

7. Ha igaz vagy, mit adsz néki, avagy mit kap a te kezedbõl?

8. Az olyan embernek [árt] a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának [használ.]

9. A sok erõszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt;

10. De egy sem mondja: Hol van Isten, az én teremtõm, a ki hálaénekre indít éjszaka;

11. A ki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál?

12. Akkor azután kiálthatnak, de õ nem felel a gonoszok kevélysége miatt;

13. Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a Mindenható arra nem tekint.

14. Hátha még azt mondod: Te nem látod õt; az ügy elõtte van és te reá vársz!

15. Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra:

16. Azért tátja fel Jób hívságra a száját, [és] szaporítja a szót értelem nélkül.

Você está lendo na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.